Okres zatrudnienia: 1.07.2018-31.08.2018
Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie
Miejsce pracy: kąpieliska przy Przystani Wodnej w Ślesinie, w Parku Miejskim w Ślesinie oraz przy plaży
w Licheniu Starym.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 661-011-063.
Aplikacje w formie pisemnej można składać drogą pocztową lub osobiście pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie, ul. Napoleona 15 d, 62-561 Ślesin

slesinUMiGOkres zatrudnienia: 1.07.2018-31.08.2018 Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie Miejsce pracy: kąpieliska przy Przystani Wodnej w Ślesinie, w Parku Miejskim w Ślesinie oraz przy plaży w Licheniu Starym. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 661-011-063. Aplikacje w formie pisemnej można składać drogą pocztową lub osobiście pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie, ul. Napoleona 15 d, 62-561 ŚlesinNiezależny Portal Gminy Ślesin 462 razy przeczytano