Dane o jeziorze

Powierzchnia zwierciadła wody: 152,3 ha
Głębokość maksymalna: 24,5 m
Głębokość średnia: 7,6 m
Długość maksymalna: 4 520 m
Szerokość maksymalna: 540 m
Linia brzegowa: 11 500 m

Fotograficzny spacer po Ślesinie.
Od północy z jeziora wypływa Kanał Ślesiński (Warta – Gopło), a od południa jezioro połączone jest z jeziorem Mikorzyńsko – Wąsoskim. Po wschodniej stronie jest zrzut kanału ciepłego wypływającego z jeziora Licheńskiego.
Po stronie zachodniej do jeziora dopływa Kanał Szyszyński oraz rów okresowy.

Jezioro udostępnione jest do połowów rybackich. Występują w nim ryby: leszcz, krąp, ukleja, okoń, sandacz, płoć, jazgarz, ciernik , lin, wzdręga i kleń. Jest to jezioro typu leszczowego.

Gospodarka rybacka opiera się o rozwój naturalny.

Otoczenie jeziora stanowią gleby płowe, należące do tzw. gleb brunatnoziemnych kl. IV, gleby brunatne II – III klasy (występują w okolicach Ślesina i na północ od jeziora).

Po wschodniej stronie jeziora znajdują się gleby rdzawe należące do gleb bielicoziemnych zasobnych w glinokrzemiany. Są to gleby kwaśne.

Obszar po zachodniej stronie jeziora zajmują pola uprawne i łąki, reszta przyległych terenów pokryta jest borem świeżym i borem mieszanym. Lasy mieszane zajmują duże powierzchnie wokół jeziora, zwłaszcza po wschodniej stronie jeziora.

Lasy zajmują 46.7 % powierzchni zlewni. Strome skarpy nad brzegiem pokryte są zadrzewieniami ubarwiając malowniczy krajobraz.

Jezioro Ślesińskie to miejsce związane z wieloma imprezami i zawodami przez cały rok. Nad jego brzegami zlokalizowane są ośrodki rekreacyjne z największym OSiR Ślesin na którego plaży mieszkańcy gminy i regionu bawią się na Dniach Ślesina, regatach, zlotach, koncertach i okolicznościowych festynach. Parę lat temu przy południowym brzegu jeziora wyremontowano Park Miejski, a w planach jest stworzenie nowej Przystani Wodnej.

Przez jezioro przebiega szlak kajakarski, choć można na nim zobaczyć też jachty, motorówki czy rowerki wodne i łowiących na przybrzeżnych pomostach wędkarzy. Tutejsze okolice z perspektywy jeziora można też zwiedzać na stateczku turystycznym „Pawełek”. Akwen ten wchodzi w skład tzw. pętli Wielkopolskiej co znaczy, że płynąc np. jachtem można dopłynąć kanałami do Warty lub Gopła. Jezioro jest dobrze widoczne z drogi wojewódzkiej 263, zatem może warto zatrzymać się tu na dłużej…?

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.

1 522 razy przeczytano