umig
UMiG Ślesin

SZANOWNI MIESZKAŃCY
PRZYPOMINAM O USTAWOWYM OBOWIĄZKU BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU SPALANIA ODPADÓW


Informuję, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z
2019 r., poz. 701 ze zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.


BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA DOTYCZY: PRZEDMIOTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH (POJEMNIKI, BUTELKI, OPAKOWANIA PO FARBACH, LAKIERACH I ROZPUSZCZALNIKACH, STYROPIAN,
PLASTIKOWE TORBY), ZUŻYTYCH OPON I INNYCH ODPADÓW Z GUMY, BATERII, SPRZĘTU RTV I AGD, ODZIEŻY, OBUWIA, SZTUCZNEJ SKÓRY, PRODUKTÓW PIERZARSKICH, ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH.


Dopuszcza się spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.


W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ (POZA OPAŁEM) PAPIER, TEKTURĘ I DREWNO (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi) oraz ODPADY Z GOSPODARKI LEŚNEJ.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016, poz. 93).


Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski

slesinInformacjeUMiG Ślesin SZANOWNI MIESZKAŃCY PRZYPOMINAM O USTAWOWYM OBOWIĄZKU BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU SPALANIA ODPADÓW Informuję, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest...Niezależny Portal Gminy Ślesin 1 104 razy przeczytano