Dane o jeziorze
Powierzchnia zwierciadła wody: 147,6 ha
Głębokość maksymalna: 12,6 m
Głębokość średnia: 4,5 m
Długość maksymalna: 4 280 m
Szerokość maksymalna: 510 m
Linia brzegowa: 12 650 m

Jezioro Licheńskie jest jednym z wielu jezior rynnowych, należących do rynny Jeziora Gopło. System rynnowy, do którego zalicza się Jezioro Licheńskie, włączony jest do Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Jezioro to graniczy od zachodu z Jeziorem Pątnowskim, a od północy poprzez kanał zrzutowy z Jeziorem Ślesińskim.

Dopływ jeziora stanowi kanał zrzutowy wpadający do jeziora w południowej części.

Podgrzanie wód jeziora spowodowało zaburzenie naturalnego cyklu wymiany ciepła. Zamarzanie wód jeziora następuje jedynie w przypadku wyjątkowo mroźnych zim.
Podwyższone temperatury wody spowodowały zmiany w biocenozie jeziora, a więc i zmianę dotychczasowego charakteru gospodarki rybackiej. Zmianie uległ skład gatunkowy ryb. Gospodarczo jezioro to jest wykorzystywane do hodowli amura i tołpygi. Jezioro należy do typu jezior leszczowych.

Ze względu na podwyższone temperatury wody jezioro jest wykorzystywane dość intensywnie w celach rekreacyjnych.

Gleby po stronie zachodniej jeziora to gleby płowe, zakwaszone kl. IV, po stronie wschodniej występują urodzajne gleby brunatne kl. II – III. Od południa przylegają gleby torfowe. Lasy iglaste zajmują 23,4 % powierzchni zlewni jeziora.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.

918 razy przeczytano