Gmina Ślesin odznacza się dobrymi warunkami glebowymi, dotyczy to zwłaszcza zachodniej części gminy, gdzie duże powierzchnie <b>gleby kl. III i IV, lokalnie nawet II</b>, zaliczane do <b>kompleksu pszennego dobrego i pszenno &#8211; żytniego</b>. Są to na ogół <b>gleby brunatne lub bielicowe</b> wytworzone z gleb i piasków gliniastych na glinie, a na terenach wilgotniejszych także <b>czarne ziemie</b>.

Struktura użytkowania gruntów w gminie Ślesin przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia gminy – 14 544 ha, w tym:

* użytki rolne – 8 600 ha, w tym gleby kl. II&#8211;IV zajmują 61% powierzchni,
* sady – 720 ha (5%),
* użytki zielone – 916,3 ha (6,3%)
* lasy – 2 300 ha (20%)

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.

818 razy przeczytano