UMIG Ślesin
umig

Zachęcam do udziału w wyborach. Gmina Ślesin  może zyskać dodatkowe środki, które rząd przygotował w ramach akcji profrekwencyjnych. Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw.

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:
✔ 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
✔ 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Już wcześniej rząd ogłosił konkurs „Bitwa o remizy”, który zakłada, że w każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu – gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
Mariusz Zaborowski

slesinUMiGumig Zachęcam do udziału w wyborach. Gmina Ślesin  może zyskać dodatkowe środki, które rząd przygotował w ramach akcji profrekwencyjnych. Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza...Niezależny Portal Gminy Ślesin 105 razy przeczytano