Komunikacja samochodowa
Gmina Ślesin leży na przecięciu szlaków drogowych o istotnym znaczeniu w skali kraju
i regionu. Na kierunku północ – południe przebiega centralnie droga krajowa nr 25, łącząca województwa zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie.
Na kierunku wschód – zachód również centralnie biegnie droga wojewódzka nr 263, krzyżując się z drogą krajową w rejonie przeprawy przez rynnę jeziorną w mieście Ślesinie.

Układ ten, wraz z uzupełniającymi go drogami powiatowymi i gminnymi, tworzy system gwiaździsty, z którym przenika się w południowo-wschodniej części gminy lokalny, również promienisty, węzeł dróg powiatowych w Licheniu Starym.
Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 25 relacji Kalisz – Inowrocław oraz krzyżująca się z nią w Ślesinie droga wojewódzka nr 263 Słupca – Sompolno. Droga nr 25 wiąże miasto Ślesin z Koninem i autostradą A2.

Środkiem obszaru gminy przebiega rynna żeglownego kanału Warta – Gopło, wykorzystującego ciąg jezior Pątnowskiego, Wąsoskiego, Mikorzyńskiego i Ślesińskiego.

Funkcjonalnie gmina ciąży do Konina jako regionalnego ośrodka usługowego. W zasięgu oddziaływania funkcji rekreacyjnej leżą: Poznań, Kalisz, Łódź, Inowrocław.

Zobacz mapę gminy Ślesin

Transport kolejowy
Istniejące na obszarze gminy linie kolejowe związane są z obsługą odkrywek węgla brunatnego i transportem węgla. Wiążą one odkrywki Pątnów, Lubstów i Drzewce pomiędzy sobą oraz z elektrowniami. W związku z planowaną realizacją w okresie kierunkowym kolejnej odkrywki Tomisławice w gminie Wierzbinek, kolej będzie trwałym elementem zagospodarowania gminy.

Linia do odkrywki Lubstów, z racji niewielkiego oddalenia od Lichenia Starego, stwarza możliwość wykorzystania jej w ruchu turystycznym.

W najbliższym czasie nastąpi budowa bocznego odcinka trasy węglowej do Lubstowa, włączającego budowaną odkrywkę Drzewce w gminie Kramsk, do systemu transportu węgla.

Jeszcze niedawno przez gminę przechodziły tory Sompolińskiej Kolei Dojazdowej, która świetnie prosperowała przez kilkadziesiąt lat. Z Sompolna można było wąskotorówką dojechać do Koła i dalej do Krośniewic, a w innych kierunkach do Nieszawy lub do Jabłonki, a stąd do Gniezna. Wagonikami ciągniętymi przez parowozy, a potem lokomotywki spalinowe wożono towary dla miejscowych GS-ów, węgiel, buraki cukrowe, a także sporo pasażerów. Transport przestał być opłacalny już kilkanaście lat temu, ale ostateczny krach wąskotorówki z Sompolna nastąpił na początku obecnego stulecia. PKP zaczęły pozbywać się majątku wąskotorowych bankrutów, a samorządy nie chciały przejąć kolejki.
Niedawno podjęto starania by odbudować kolejkę wąskotorową w relacji Ślesin – Koło. Ze względu na bardzo zniszczoną trakcję, zerwane tory i nowe obiekty na trasie, nie nastąpi to szybko, jeśli wogóle. Gdyby powstała byłaby dużą atrakcją turystyczną.

Komunikacja rowerowa
System dróg rowerowych w gminie tworzą układy pętlowe:

* Ślesin – Wąsosze – Kępa – Licheń Stary – Bylew – Ignacewo – Głębockie – Półwiosek Lubstowski,
* Półwiosek Lubstowski – Kolebki – Piotrkowice – Wygoda – Licheń Stary,
* Ślesin – Głębockie – Nowa Ruda – Żółwieniec – Ślesin,
* Ślesin – Sarnowa – Biskupie – Ostrowąż – Szyszyn – Teodorowo – Ślesin.

System ten jest związany z istniejącymi szlakami rowerowymi prowadzącymi z Konina do Lichenia Starego oraz z Sopolna do Ignacewa.

Komunikacja wodna
Połączenie polskich śródlądowych dróg wodnych z systemem dróg wodnych Unii Europejskiej, m.in. poprzez szlak Odra – Wisła, sprzyjać powinno rozwojowi żeglugi na drogach wodnych niższych klas, z których przez gminę Ślesin przebiega droga wodna Warta – Kanał Bydgoski.
Wzrost znaczenia żeglugi dotyczy zarówno transportu towarowego jak i pasażerskiego. Na drodze Warta – Kanał Bydgoski dominować powinna żegluga pasażerska rozbudowana o szlak turystyczny w kierunku Lichenia.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.

1 104 razy przeczytano