Z dawnych czasów staropolskich zapisali się w księgach własnościowych właściciele Piotrkowic (wówczas Pyothrkowycze). W XV wieku był to Tomasz z Ostrowąsu (Ostrowąza), a w połowie XVI wieku – rodzina Zagórskich herbu Ostoja k. Piotrkowa Kujawskiego, a w 1507 konkretnie Stanisław Zagórski. Piotrkowice miały wówczas 2 łany ziemi i 2 chłopów bezrolnych.

W 1582 roku właścicielem wsi był Jan Zagórski. Później należała do rodziny Dąmbskich herbu Godzięba.

Z zapisów historycznych wynika, że w 1792 roku, że Piotrkowice wchodzące w skład parafii Wąsosze musiały składać jej dziesięcinę od 3 rolników, a dwór z ról folwarcznych miał wydawać dziesięcinę kościołowi sompolińskiemu. W 1852 r. dziesięcina przynależna z Piotrkowic wynosiła 60 złp.

Piotrkowice były niegdyś ośrodkiem gminnym. Reforma z roku 1866 zwiększyła znaczenie gmin w Królestwie Polskim, zwłaszcza poprzez uwłaszczenie chłopów. W 1887 roku gmina Piotrkowice obejmowała 9195 mórg i była zamieszkiwana przez 2743 mieszkańców. W 1909 roku gmina liczyła już 2403 mężczyzn, 2476 kobiet, co w sumie stanowiło 4879 osób. Na stałe zameldowanych było 4223, czasowo 656, jeden cudzoziemiec. Wyznanie rzymskokatolickie dotyczyło 4811 osób, prawosławne 2, protestanckie 42, a niechrześcijańskie 24.

Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 roku gmina Piotrkowice wchodziła w skład powiatu kolskiego, w ramach nowo utworzonego województwa łódzkiego. 3 marca 1922 roku przeniesiono gminę do powiatu konińskiego, oprócz Dąbrowa (przyłączona do gminy Sompolno). Reforma z 1 kwietnia 1938 roku sprawiła, że gmina Piotrkowice wraz z powiatem konińskim stała się częścią województwa poznańskiego.

Po drugiej wojnie światowej gmina Piotrkowice utrzymała swoją przynależność administracyjną. 1 lipca 1952 r. składała się z 12 gromad: Głębockie, Ignacewo, Julia, Kolebki, Leśnictwo, Niedźwiady, Półwiosek Lubstowski, Półwiosek Nowy i Stary, Smolniki, Wąsoskie Holendry i Wygoda.

Gminę zniesiono w dniu 29 września 1954 roku wraz z zamianą gmin na gromady. 1 stycznia 1973 r. reaktywowano ponownie wprawdzie gminy, ale gminy Piotrkowice już nie przywrócono, a jej obszar włączono do gminy Ślesin, która była od 1 kwietnia 1973 r. elementem województwa konińskiego.

Informacje na podstawie monografii ks. Mariusza Budkiewicza i Jarosława Kołtuniaka „Kościół i parafia Wszystkich Świętych w Wąsoszach”.

412 razy przeczytano