Tegoroczny Dziecięco – Młodzieżowy Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „Ryba” był wyrazem wdzięczności za zakończony jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji włocławskiej i nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Festiwal odbył się 20 kwietnia w Ślesinie. Festiwal rozpoczął się Eucharystią w kościele parafialnym w Ślesinie sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego z udziałem przybyłych kapłanów z diecezji.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił zespół Maksymalni z Parafii św. Maksymiliana w Koninie. Druga część czyli przesłuchania konkursowe, podsumowanie konkursy i wręczenie nagród odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Głównymi celami festiwalu były: Wyrażenie wdzięczności zespołom i solistom za ich pełną miłości i oddania posługę muzyczną w parafiach naszej diecezji, popularyzacja pieśni Maryjnych, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zespołów parafialnych, umożliwienie społeczności lokalnej aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach festiwalowych: zespół dziecięcy, zespół młodzieżowy, soliści dziecięcy i soliści młodzieżowi. Komisja artystyczna festiwalu w składzie : ks. Adam Zieliński, Małgorzata Siek i Michał Chmielewski postanowili przyznać:

Kategoria I zespół dziecięcy

I miejsce zespół „Nutki świętego Józefa” z Parafii św. Józefa we Włocławku

II miejsce zespół „ Z głosu serca” z Parafii Skulsk

Kategoria II zespół młodzieżowy

I miejsce zespół „Magnificat” z Parafii Skulsk

Kategoria III solista dziecięcy

I miejsce Mateusz Borowski z Parafii Chełmica Duża

II miejsce Michalina Kujawa z Parafii Uniejów

III miejsce Nela Retecka z Parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku

Kategoria IV solista młodzieżowy

I miejsce Kinga Żelichowska z Parafii Ślesin

Nagrodzeni wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz nagrody finansowe ufundowane przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku i Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja Bp. i Dobrego Pasterza w Ślesinie. Organizatorami Festiwalu byli: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bp. i Dobrego Pasterza w Ślesinie i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie. Organizatorzy dziękują parafianką za przygotowany słodki poczęstunek , księdzu proboszczowi za ufundowane obiady dla uczestników festiwalu. Przyszłoroczną edycję festiwalu zaplanowano na 14 czerwca 2025.

slesinImprezyfacebook.com/mgokslesin Tegoroczny Dziecięco – Młodzieżowy Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „Ryba” był wyrazem wdzięczności za zakończony jubileusz 900-lecia istnienia Diecezji włocławskiej i nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Festiwal odbył się 20 kwietnia w Ślesinie. Festiwal rozpoczął się Eucharystią w kościele parafialnym w Ślesinie sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Krzysztofa...Niezależny Portal Gminy Ślesin 87 razy przeczytano