LM.pl

Od stycznia wzrośnie podatek od nieruchomości w gminie Ślesin. Radni podjęli decyzję jednogłośnie.

Przez lata ślesiński samorząd nie zmieniał stawek podatku, a w pewnym momencie nawet obniżył podatek od działalności gospodarczej. W końcu radni podjęli decyzje, żeby odnosić się do inflacji.

– Od 3 lat stosujemy zasadę ustalania stawek w oparciu o określane przez rząd wysokości stawek maksymalnych. Uważamy, że to najlepszy kierunek – powiedział podczas dzisiejszej sesji burmistrz Mariusz Zaborowski.

lm.pl
LM.pl

I tak za 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej teraz mieszkańcy gminy płacą 1,04 zł, a od 1 stycznia 2024 roku płacić będą 1,18 zł. Dalej: za 1 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi jeziora będzie trzeba zapłacić 5,94 zł (obecnie jest 5,25 zł), za 1m2 pozostałych gruntów – 0,28 zł (obecnie 0,25 zł), a za 1m2 gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 2,64 zł (obecnie 2,33 zł). Jeśli chodzi o budynki mieszkalne to stawka od 1m2 wynosić będzie 0,86 zł (obecnie 0,76 zł), za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 26,71 zł (obecnie 23,63 zł), budynki rekreacyjne – 10,40 zł (obecnie 7,24 zł), budynki pod działalność zdrowotną – 6,24 zł (obecnie 5,51 zł), budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,19 zł (obecnie 11,66 zł), a za pozostałe budynki – 8,80 zł (obecnie 7,24 zł).

Tekst: Aleksandra Braciszewska-Benkahla – LM.pl

slesinUMiGLM.pl Od stycznia wzrośnie podatek od nieruchomości w gminie Ślesin. Radni podjęli decyzję jednogłośnie. Przez lata ślesiński samorząd nie zmieniał stawek podatku, a w pewnym momencie nawet obniżył podatek od działalności gospodarczej. W końcu radni podjęli decyzje, żeby odnosić się do inflacji. - Od 3 lat stosujemy zasadę ustalania stawek w oparciu...Niezależny Portal Gminy Ślesin 362 razy przeczytano