Licheńską bazylikę odwiedza rocznie prawie milion osób.

O bazylice licheńskiej

Bazylika Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu to największy kościół w Polsce. W 2004 roku, po dziesięciu latach prac, oddano do użytku monumentalną pięcionawową bazylikę z centralną kopułą, wg projektu Barbary Bieleckiej z Gdyni. Jest to obecnie największa świątynia w Polsce, ósma w Europie i dwunasta na świecie – długość 139 m, szerokość 77 m (szerokość elewacji frontowej – 162 m), wysokość części centralnej 64,8 m (wysokość krzyża wieży – 141,5 m). Kubatura budowli wynosi ponad 300 tys. m³, powierzchnia 23 tys. m². Światło wpada do wnętrza przez tyle okien, ile jest dni w roku – 365, a wejść do środka można przez tyle drzwi, ile rok ma tygodni – 52. Do kościoła prowadzą 33 stopnie nawiązujące do lat życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Na placu przed bazyliką może zgromadzić się ok. 250 tys. wiernych.

Świątynia zbudowana jest na planie krzyża. Składa się z części głównej, dzwonnicy, wieży oraz trzech okazałych portyków. Nad portykiem głównym góruje Królowa Archaniołów z Dzieciątkiem, której towarzyszy sześć postaci anielskich. Portyk wschodni poświęcony jest czterem Ewangelistom. Portyk zachodni zdobi okazała Pietà.

Zgodnie z zamysłem architektonicznym bazylika przypomina falujący złoty łan zboża. Przejawia się to w dekoracji roślinnej placu przed świątynią oraz w architekturze samej świątyni. Zauważalne jest to m.in. w oknach wypełnionych szkłem o odcieniu złotawo-bursztynowym, ze ślusarką anodowanego aluminium w formie kłosów oraz kolumnach w portykach i we wnętrzu świątyni.

Inicjatorem budowy był ks. Eugeniusz Makulski, a generalnym wykonawcą robót budowlanych firma Budimex S.A. Głównymi konstruktorami byli Ryszard Wojdak i Marek Kin. Powstanie świątyni zostało sfinansowane z datków pielgrzymów.

Konsekrowanie bazyliki miało miejsce 12 czerwca 2004, jako Wotum Kościoła Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa. Pierwszym kustoszem Sanktuarium i proboszczem tamtejszej parafii został ks. Eugeniusz Makulski MIC. Obecnie posługę kustosza pełni ks. Wiktor Gumienny MIC, zaś proboszczem jest ks. Stanisław Kosiorowski MIC.

Architektura kościoła wywołuje kontrowersje, zwłaszcza w środowiskach architektów. Przez wielu ludzi budynek jest uważany za przykład kiczu i tandety, wielu innych wskazuje jednak na klasyczność i wysoką estetykę jej architektury. Na szczycie 141 metrowej wieży znajdują się dwa tarasy widokowe – górny na wysokości 130 m i dolny na wysokości 120 m, z których rozciąga się widok przy dobrej pogodzie na odległość nawet do 30 km od Lichenia.

Obok kościoła wznosi się 25-metrowej wysokości kamienna góra (tzw. Golgota), na której szczycie widoczny jest krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana. Zbudowano ją w okresie 1976 – 1985, m.in. z wielkiej ilości głazów narzutowych. Na Golgocie rozmieszczono stacje drogi krzyżowej oraz szereg sztucznych grot, w których urządzono kaplice.
Organy

W sanktuarium znajduje się największy w kraju zespół organów. Instrumenty mają łącznie 157 głosów i ok. 20 tys. piszczałek. Zespół instrumentów jest pod względem wielkości trzeci w Europie i trzynasty na świecie. Składa się z pięciu części rozmieszczonych w nawach głównej i bocznych. Wyposażony jest w dwa stoły gry o mechanicznej trakturze oraz stół główny elektronicznie połączony z wszystkimi częściami. Organy zostały poświęcone i oficjalnie oddane do użytku na początku lipca 2007 roku. Organy uzyskały pozytywną ocenę komisji, złożonej z organistów, dyrygenta, organmistrza i księży-muzykologów z Polski, Niemiec i Włoch. Komisja przyznała, że pomimo dużej kubatury świątyni i kilkunastosekundowego pogłosu, instrument brzmi bardzo czytelnie. Projektantem architektury i wykonawcą organów jest Dariusz Zych z Wołomina. Współprojektantem instrumentu jest prof. Andrzej Chorosiński z Warszawskiej Akademii Muzycznej. Główna część organów, znajdująca się nad wejściem do bazyliki, waży 50 ton, a składa się na nią ok. 7 tys. piszczałek. Największa z nich mierzy 10 metrów. Piszczałki licheńskich organów wykonano w Polsce, Portugalii i Holandii.
Dzwony
* Dzwon Maryja Bogurodzica
W dzwonnicy (mierzącej 68 m) umieszczono dzwon Maryja Bogurodzica ważący prawie 15 ton. Jest to największy dzwon w Polsce i trzeci pod względem wielkości wśród działających dzwonów Europy. Odlany został w ludwisarni Enriko Campanniego pod Mediolanem. Ma ton uderzeniowy c°, średnicę 3,12 m, wysokość 4,40 m. Wykonany został ze spiżu, a jego 400-kilogramowe serce każdego dnia oznajmia zbliżające się południe.

* Dzwon Józef
Ważący 11,6 ton dzwon „Józef” o tonie e° (serce 270 kg), jest największym wykonanym dotąd w Polsce, w ludwisarni Janusza Felczyńskiego w Przemyślu i zarazem drugim co do wielkości dzwonem w Polsce.

* Dzwon Piotr
Waży 5,6 ton. Został wykonany w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu.

* Dzwon Paweł
Waży 2,5 ton. Podobnie jak dzwony Józef i Piotr został wykonany w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu.
Trzy kaplice
W dolnej części świątyni znajdują się kaplice:

* Kaplica św. Trójcy
Najstarsza z kaplic i zarazem pierwsze w całym kościele miejsce, w którym odbywały się nabożeństwa. Została oddana do użytku w czerwcu 1996 r.

* Kaplica bł. 108 Męczenników
Duża kaplica z obrazem Pana Jezusa wśród bł. 108 Męczenników w głównym ołtarzu, który był zawieszony w centralnym miejscu podczas beatyfikacji ofiar II wojny światowej 13 czerwca 1999 r. w Warszawie. Została uroczyście poświęcona 9 czerwca 2001 r. przez biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego.

* Kaplica Piety
We wnętrzu centralne miejsce zajmuje rzeźba bolejącej Matki, trzymającą na kolanach swego syna Jezusa Chrystusa.

Źródło: wikipedia.pl – Wolna Encyklopedia

823 razy przeczytano