Regulamin Portalu Gminy Ślesin

Umieszczając swój komentarz prosimy pamiętać, aby w dyskusji nie zapominać o kulturze wypowiedzi, przestrzeganiu prawa oraz szacunku do innych użytkowników serwisu.

Każdy użytkownik serwisu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Gminy Ślesin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach serwisu.

§ 1 Zasady ogólne

* Niniejszy regulamin jest udostępniany w celu zapoznania się z ogólnymi zasadami działania serwisu.
* Każdy użytkownik serwisu gminaslesin.hostpark.pl udzielający wypowiedzi lub zakładający konto w serwisie zgadza się na warunki oraz akceptuje niniejszy regulamin.
* Redakcja Serwisu Gminy Ślesin gminaslesin.hostpark.pl ma prawo do usuwania wybranych materiałów, postów użytkowników, bądź ich kont jeśli będą one naruszały niniejszy regulamin, m.in. w przypadku:
– wzywania do popełnienia przestępstw, treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszania dobrego imienia, wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, propagowania przemocy,
– używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne, bądź nieprzyzwoite lub zawierające analogiczne treści niewerbalne (zdjęcia, grafiki etc.),
– pisania postów z kont o tym samym adresie IP, czyli dopuszczania się tzw. „dyskusji samego ze sobą”,
– zamieszczania danych osobowych lub adresowych osób trzecich oraz publicznego kierowania w ich stronę pomówień lub obraźliwych treści,
– niezgodności wpisu z tematem komentowanego artykułu,
– umieszczania treści obscenicznych i obraźliwych wobec osób trzecich, naruszania zasad Netykiety.
* Jeśli dana wypowiedź łamie obowiązujące zasady prosimy o poinformowanie o tym Administratora. Wypowiedź zgłoszona do Administratora może zostać usunięta.
* Wpisy niezalogowanych użytkowników są zamieszczane po uprzedniej akceptacji administratora portalu.
* Każdy użytkownik serwisu ma prawo zgłosić do Administratora post/komentarz, który jego zdaniem narusza wyżej wymienione zasady oraz w jakikolwiek inny sposób narusza dobra osobiste osób trzecich.
* Decyzja usunięcia bądź zablokowania konta użytkownika jest komunikowana danemu użytkownikowi za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji.

§ 2 Treść strony

* Serwis gminaslesin.hostpark.pl ma charakter informacyjny..
* Administracja serwisu ma prawo do zmiany, bądź usunięcia ze strony materiałów, łamiących zasady użytkowania serwisu kont użytkowników lub umieszczonych przez nich treści.

§ 3 Zasady użytkownika

* Użytkownik powinien odpowiednio zabezpieczyć swoje konto przed włamaniem. Użytkownik zobowiązuje się do ustawienia bezpiecznego, trudnego do odgadnięcia dla osób niepowołanych hasła.
* W razie podejrzenia niepowołanego korzystania z konta użytkownika powinno się niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi serwisu gminaslesin.hostpark.pl
* Treści publikowane przez użytkowników Portalu Gminy Ślesin gminaslesin.hostpark.pl w komentarzach i profilu muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etykiety i dobrego wychowania. Używanie przekleństw, pomówień, ubliżanie lub zamieszczanie ewidentnie niestosownych do profilu serwisu informacji będzie podlegało stosownym działaniom ze strony administratora serwisu gminaslesin.hostpark.pl
* Zabrania się działań mogących zakłócić pracę serwisu lub utrudnić do niego dostęp przez innych użytkowników.
* Zabrania się wykorzystywania serwisu gminaslesin.hostpark.pl do rozpowszechniania lub rozsyłania niepożądanych informacji handlowych (spam).
* Zabrania się umieszczania odnośników (linków) lub adresów stron internetowych zawierających treści pornograficzne, obsceniczne, wulgarne, zawierające nielegalne oprogramowanie, stron z torrentami powiązanymi z nielegalnym oprogramowaniem lub muzyką i filmami, i wszystkie inne naruszające prawa serwisu.
* Posiadając profil użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w profilu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celach utrzymania konta.

§ 4 Prawa użytkownika

* Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z serwisu gminaslesin.hostpark.pl, tj. jego publicznych zasobów.
* Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z własnego konta nie łamiąc jednocześnie zasad oraz regulaminu użytkowania serwisu gminaslesin.hostpark.pl.
* Użytkownik ma prawo do umieszczania komentarzy do materiałów zamieszczonych w serwisie gminaslesin.hostpark.pl.
* Użytkownik ma prawo do likwidacji swego konta w dowolnym dla siebie momencie.

§ 5 Prawa serwisu gminaslesin.hostpark.pl

* Serwis ma prawo do zmiany parametrów konta użytkownika.
* Serwis ma prawo zmiany swojej funkcjonalności oraz swojego wyglądu.
* Serwis ma prawo do okresowego wyłączenia lub zawieszenia strony gminaslesin.hostpark.pl bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
* Serwis ma prawo usuwania konta łamiących niniejszy regulamin użytkowników.
* Serwis ma prawo do własnego redagowania treści i zawartości serwisu lub treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu.
* Serwis ma prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego regulaminu.

§ 6 Odpowiedzialność Serwisu

* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez użytkowników treści na stronie gminaslesin.hostpark.pl
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartych w nim materiałów bądź treści przez użytkowników lub osoby trzecie.
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe i usługi z nimi związane, które nie są wykonywane przez serwis gminaslesin.hostpark.pl
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za spowodowaną czynnikami zewnętrznymi utratę danych zamieszczonych przez użytkownika na serwisie gminaslesin.hostpark.pl
* Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie utraconych danych użytkownika serwisu gminaslesin.hostpark.pl spowodowanych słabym lub niestarannym zabezpieczeniem dostępu do swojego profilu.
* Wszystkie treści oraz materiały umieszczane przez użytkowników serwisu gminaslesin.hostpark.pl są rejestrowane: numery IP z których umieszczane są dane osobowe i wpisy, mogą w świetle obowiązującego prawa być przekazane organom państwowym w celach zapobiegania lub ścigania przestępstw.

Archives by Month:

Archives by Category:

Browse Last 50 Posts: