Na obszarze gminy udokumentowano <b>złoża węgla brunatnego</b> Pątnów II, Pątnów V &#8211; Pole Ościsłowo, <b>surowce ilaste</b> Wygoda i Sarnowa oraz <b>złoże kruszywa naturalnego</b> Wygoda.

W granicach obszaru górniczego Pątnów II prowadzona była eksploatacja złoża węgla brunatnego, zakończona w 2001 r. Obecnie dobiegają końca prace rekultywacyjne.

Złoże węgla brunatnego <b>Pątnów V &#8211; Pole Ościsłowo</b> zostało udokumentowane jako jedna z soczewek złoża Pątnów V. Rozpoznano je w kat. C2 o zasobach bilansowych 40,5 mln ton. Średnia grubość nadkładu wynosi <b>50,5</b> m i tworzą go: gleba , piasek, glina i ił. Średnia miąższość złoża węgla brunatnego wynosi <b>5,8 m</b> a jego wartość opałowa <b>2092 kcal/kg</b>. Obecnie trwają prace geologiczne na rozpoznanie złoża do kat. C1.
<b>
Złoże iłów warwowych Wygoda</b> udokumentowano na powierzchni <b>6,0 ha</b> a jego zasoby wynosiły <b>210 tys. m3</b>. Nadkład o miąższości średnio <b>1,0 m</b> stanowi gleba i piaski zaglinione. Średnia miąższość złoża wynosi <b>6,0 m</b>. Złoże jest zawodnione, woda średnio występuje na głębokości <b>0,7 m ppt</b>. Eksploatacji nie podjęto.

<b>Złoże surowców ilastych Sarnowa</b> udokumentowano na powierzchni <b>25,5 ha</b> a jego zasoby wynosiły <b>1 555 tys. m3</b>. Miąższość złoża waha się od <b>4,2 do 8,0 m</b>, średnio <b>6,1 m</b>. Nadkład stanowi gleba i piaski zaglinione. Grubość nadkładu wynosi <b>od 0,3 do 3,6 m, średnio 1,1 m</b>. Kopalinę złoża stanowi glina, przydatna do produkcji cegły pełnej.

<b>Złoże kruszywa naturalnego Wygoda</b> udokumentowano na powierzchni <b>1,7 ha</b>. Zasoby wynoszą <b>166 tys. t</b>. Średnia miąższość złoża wynosi <b>5,98 m</b>. Zalega ono pod nadkładem o grubości <b>0,5 m</b>, który stanowi gleba. Punkt średni piaskowy wynosi 99,91%. Zwierciadło swobodne wody stwierdzono na głębokości <b>5,5 do 5,6 m ppt</b>. Prowadzona jest eksploatacja złoża.

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ślesin 2003, 2005.

775 razy przeczytano