LM.pl

Od lat organizują konkurs na tradycyjny placek drożdżowy, biorą też udział w innych kulinarnych potyczkach i festiwalach. Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszach obchodziło swoje 60. urodziny.

Uroczystość odbyła się w miejscowej remizie, która jest jednocześnie siedzibą koła. Świętowanie rozpoczął występ uczniów zlokalizowanej po sąsiedzku Szkoły Podstawowej. Później przyszedł czas na podsumowanie działalności KGW.

– Kobiety wiejskie od dawna były siłą napędową, kołem sprawczym zmian w swojej miejscowości. Zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich, na przestrzeni lat pielęgnują polską tradycję i wywierają wpływ na rozwój swojej wsi – mówiła Henryka Wojnicz, przewodnicząca KGW Wąsosze.

Nie zabrakło historii koła. Powstało ono w 1962 roku i zrzeszało 15 kobiet. Przewodniczącą została Czesława Janas. Panie organizowały bale, zabawy i różnego rodzaju kursy. Dochody jakie udawało im się zgromadzić, przeznaczały na działalność koła. Wtedy z powodu braku lokalu, członkinie spotykały się w miejscowej szkole. Efektem ich współpracy z kółkiem rolniczym, druhami ochotnikami i organizacją młodzieżową było powstanie w Wąsoszach domu kultury. W kolejnych latach zmieniały się przewodniczące KGW, a liczba członkiń rosła (w latach 70-tych było ich prawie 100). Kiedy w latach 80-tych doszło do zmian ustrojowych, działalność koła przygasła. Panie na nowo zaczęły być aktywne w 1992 roku. Wtedy przewodniczącą została Henryka Wojnicz, która szefuje KGW do dzisiaj.

lm.pl
LM.pl

– Zakres działalności koła jest wzbogacony o nowe inicjatywy i dostosowany do zmieniających się warunków. Zadbałyśmy o wyposażenie naszej siedziby w stoły, krzesła, niezbędny sprzęt kuchenny – mówiła Henryka Wojnicz. – Uczestniczymy aktywnie we wszystkich imprezach organizowanych na terenie naszej wsi i gminy. Dwa razy do roku pieczemy pączki dla naszej szkoły. Od kilku lat organizujemy konkurs na tradycyjny placek drożdżowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Bierzemy też m.in. udział w konkursie na pyrczoka, festiwalu kuchni ochweśnickiej, a także na wieńce dożynkowe – dodała.

Aktywnym gospodyniom z okazji jubileuszu życzenia złożyli dzisiaj samorządowcy z burmistrzem Mariuszem Zaborowskim na czele. Były też przedstawicielki innych Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ślesin.

Tekst: Aleksandra Braciszewska-Benkahla – LM.pl

slesinImprezyLM.pl Od lat organizują konkurs na tradycyjny placek drożdżowy, biorą też udział w innych kulinarnych potyczkach i festiwalach. Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszach obchodziło swoje 60. urodziny. Uroczystość odbyła się w miejscowej remizie, która jest jednocześnie siedzibą koła. Świętowanie rozpoczął występ uczniów zlokalizowanej po sąsiedzku Szkoły Podstawowej. Później przyszedł czas na podsumowanie...Niezależny Portal Gminy Ślesin 50 razy przeczytano