OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 13 MAJA 2022 ROKU

UMIG Ślesin


Informuję, że w dniu 20 MAJA 2022 roku (piątek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XLII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm./ zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na
20 maja 2022 roku (piątek) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na 2022 rok;
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
  i Gminy Ślesin na lata 2022-2038;
  3) nabycia nieruchomości położonych w obrębie Kijowiec;
  4) nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu
  Państwa;
  5) zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 449/XLI/22 z dnia 28 kwietnia
  2022r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie
  Miasta i Gminy Ślesin w roku 2022;
  6) nadania Statutu Sołectwu Biskupie;
  7) nadania Statutu Sołectwu Bylew;
  8) nadania Statutu Sołectwu Głębockie;
  9) nadania Statutu Sołectwu Goranin;
  10) nadania Statutu Sołectwu Honoratka;
  11) nadania Statutu Sołectwu Ignacewo;
  12) nadania Statutu Sołectwu Julia;
  13) nadania Statutu Sołectwu Kępa;
  14) nadania Statutu Sołectwu Kijowiec;
  15) nadania Statutu Sołectwu Kolebki;
  16) nadania Statutu Sołectwu Leśnictwo;
  17) nadania Statutu Sołectwu Lubomyśle;
  18) nadania Statutu Sołectwu Marianowo;
  19) nadania Statutu Sołectwu Mikorzyn;
  20) nadania Statutu Sołectwu Niedźwiady;
  21) nadania Statutu Sołectwu Ostrowąż;
  22) nadania Statutu Sołectwu Piotrkowice;
  23) nadania Statutu Sołectwu Pogoń Gosławicka;
  24) nadania Statutu Sołectwu Półwiosek Lubstowski;
  25) nadania Statutu Sołectwu Półwiosek Stary;
  26) nadania Statutu Sołectwu Różnowo;
  27) nadania Statutu Sołectwu Szyszyn;
  28) nadania Statutu Sołectwu Szyszyńskie Holendry;
  29) nadania Statutu Sołectwu Wąsosze;
  30) nadania Statutu Sołectwu Wygoda.
 6. Informacja o przygotowaniu do sezonu turystycznego w 2022 roku.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący Rady
  /-/ Paweł Bielicki

slesinUMiGOBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESINZ DNIA 13 MAJA 2022 ROKU Informuję, że w dniu 20 MAJA 2022 roku (piątek) o godz. 13:00w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie sięXLII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.Burmistrz Miasta i Gminy/-/ Mariusz Zaborowski Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia...Niezależny Portal Gminy Ślesin 71 razy przeczytano