UMIG Ślesin

Szanowni Państwo,

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” informujemy, iż dzień 21 stycznia 2022 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2022.

Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Koninie po 21 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Powiat Koniński, w 2022r. po raz szesnasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Od początku, celem „Programu usuwania azbestu…” jest pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość w powiecie konińskim w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych. Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Koninie. Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie pod adresem:

https://bip2.wokiss.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1.html?pid=5468

Wnioski dostępne są również w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

https://umig.slesin.pl/

slesinUMiGSzanowni Państwo, Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” informujemy, iż dzień 21 stycznia 2022 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2022. Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Koninie po 21 stycznia 2022 r. nie będą...Niezależny Portal Gminy Ślesin 155 razy przeczytano