UMIG Ślesin
umig

Informuję, że w dniu 15 GRUDNIA 2021 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.

Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm./ zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 15 grudnia 2021 roku (środa) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu na 2021 rok,
  2) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
  4) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ślesinie,
  5) przekazania skargi z dnia 8 listopada 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin,
  6) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  7) planu pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2022 rok,
  8) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2022 rok,
  9) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2022 rok,
  10) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2022 rok,
  11) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2022 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.


  Przewodniczący Rady
  /-/ Paweł Bielicki
slesinUMiGumig Informuję, że w dniu 15 GRUDNIA 2021 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności. Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw Na podstawie art....Niezależny Portal Gminy Ślesin 138 razy przeczytano