LM.pl

Prawie dwukrotnie więcej będzie zarabiał teraz burmistrz Ślesina. Podwyżkę umożliwiła zmiana w przepisach. Ślesińscy radni podjęli decyzję jednogłośnie.

Ostatni raz wynagrodzenie burmistrza uchwalono w grudniu 2018 roku, po ponownym wyborze na to stanowisko Mariusza Zaborowskiego. Wtedy radni ustalili, że włodarz gminy otrzymywać będzie miesięcznie 9240 zł, w tym: wynagrodzenie zasadnicze – 4700 zł, dodatek funkcyjny – 1900 zł i dodatek specjalny w wysokości 40% co dawało 2640 zł. W tym roku natomiast, w związku ze zmianą w przepisach dotyczącą wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych, podniesione zostały maksymalne stawki wynagrodzeń. Ustawodawca określił również minimalne wynagrodzenie włodarzy gmin, które nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia.

lm.pl
LM.pl

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Ślesinie jednogłośnie uchwalono, że burmistrz będzie zarabiał 17420 zł, w tym: wynagrodzenie zasadnicze – 10250 zł, dodatek funkcyjny – 3150zł i dodatek specjalny w wysokości 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co daje kwotę 4020 zł.

Radni przyjęli też nowe zasady i wysokości diet za udział w sesjach oraz za pracę w komisjach stałych i doraźnych. Ustalono, że przewodniczący Rady Miejskiej w Ślesinie za pełnioną funkcję otrzymywać będzie 50% podstawy diety, wiceprzewodniczący – 45% podstawy diety, a przewodniczący komisji – 45% podstawy diety. Uchwała w tej sprawie również została przegłosowana jednogłośnie.

Aleksandra Braciszewska-Benkahla – LM.pl

slesinUMiGLM.pl Prawie dwukrotnie więcej będzie zarabiał teraz burmistrz Ślesina. Podwyżkę umożliwiła zmiana w przepisach. Ślesińscy radni podjęli decyzję jednogłośnie. Ostatni raz wynagrodzenie burmistrza uchwalono w grudniu 2018 roku, po ponownym wyborze na to stanowisko Mariusza Zaborowskiego. Wtedy radni ustalili, że włodarz gminy otrzymywać będzie miesięcznie 9240 zł, w tym: wynagrodzenie zasadnicze...Niezależny Portal Gminy Ślesin 240 razy przeczytano