Gazeta Ślesińska

Powiat Koniński pozyskał środki na zadania remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Dodatkowe 58
tysięcy złotych przeznaczone zostanie na poprawę warunków sanitarnych w trzech łazienkach oraz remont tarasu i
balkonu w placówce.

27 lipca w Poznaniu starosta Stanisław Bielik i wicestarosta Władysław Kocaj podpisali z wojewodą wielkopolskim umowę na dofinansowanie dwóch zadań remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Realizowane w jednostce prace kosztować będą łącznie 126.277,26 zł. Wkład własny powiatu (zabezpieczony w budżecie
DPS) wyniesie 68.189,72 zł, a pozostałą kwotę – 58.087,54 zł – stanowić będą środki wnioskowane z budżetu państwa.


Remonty prowadzone będą w trzech łazienkach, a także na tarasie i na balkonie znajdującym się na I piętrze starej części Domu. Prace wewnątrz budynku służyć mają poprawie warunków sanitarnych i polegać będą na wymianie podłączeń hydraulicznych, glazury, terakoty oraz armatury łazienkowej. Zakres prac na tarasie i na balkonie obejmie likwidację przecieków, skucie starej i wylanie nowej posadzki, wykonanie instalacji zapobiegającej wilgoci i malowanie balustrad. Dzięki temu poprawi się stan techniczny remontowanych części budynku, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowania.


– Umowa została podpisana, kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy. Chcemy zrealizować to zadanie jeszcze w tym roku – mówi Joanna Wołyńska, dyrektor DPS w Ślesinie. – Poza tym w placówce jak zawsze dużo się dzieje. Obecnie realizujemy nowy, autorski projekt „Naucz się pomagać, będziesz mógł pracować”. Jest on skierowany do
najbardziej aktywnych mieszkańców i ma stworzyć im możliwości rozwoju oraz ewentualnego usamodzielnienia się w przyszłości. Do projektu zgłosiło się 12 podopiecznych chętnych do wykonywania prac pomocowych na rzecz Domu. 19 lipca przeszli szkolenie BHP. Przebieg akcji relacjonujemy na bieżąco na naszym FB – informuje dyrektor.


źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie

Gazeta Ślesińska 7/2021

slesinPowiat konińskiGazeta Ślesińska Powiat Koniński pozyskał środki na zadania remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Dodatkowe 58tysięcy złotych przeznaczone zostanie na poprawę warunków sanitarnych w trzech łazienkach oraz remont tarasu ibalkonu w placówce. 27 lipca w Poznaniu starosta Stanisław Bielik i wicestarosta Władysław Kocaj podpisali z wojewodą wielkopolskim umowę na dofinansowanie...Niezależny Portal Gminy Ślesin 94 razy przeczytano