Przegląd Koniński

Wielkopolski Kurator Oświaty nie zgodził się na likwidację Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Wydał opinię negatywną. Władze gminy zapowiadają złożenie zażalenia na to rozstrzygnięcie do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Obecnie do placówki w Piotrkowicach uczęszcza 53 uczniów w klasach 1-8 oraz 15 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w 2024 będzie w tej szkole 31 uczniów stąd argumenty władz gminy, że likwidacja szkoły jest zasadna. Ponadto budynek wymaga gruntownych remontów.
– To nie są warunki na obecne czasy – mówił niedawno Mariusz Zaborowski, burmistrz Ślesina.

Przeciwko likwidacji szkoły w Piotrkowicach protestowali rodzice dzieci, a także społeczność tej miejscowości. Odbyło się kilka spotkań z władzami gminy. Ostatecznie jednak pod koniec stycznia tego roku radni Ślesina stosunkiem głosów 14 do 1 podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. To jak wiadomo nie przesądza jednak sprawy, bo konieczna jest zgoda kuratora oświaty. Ten 4 marca wydał opinię negatywną, która trafiła już do Urzędu Miasta i Gminy Ślesinie. Mariusz Zaborowski wyjaśnia, że gmina ma teraz 7 dni na odwołanie się od tej decyzji do ministerstwa edukacji i na pewno to zrobi.

Marcin Szafrański – Przegląd Koniński
slesinEdukacjaPrzegląd Koniński Wielkopolski Kurator Oświaty nie zgodził się na likwidację Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Wydał opinię negatywną. Władze gminy zapowiadają złożenie zażalenia na to rozstrzygnięcie do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obecnie do placówki w Piotrkowicach uczęszcza 53 uczniów w klasach 1-8 oraz 15 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zatrudnionych jest 15 nauczycieli...Niezależny Portal Gminy Ślesin 136 razy przeczytano