NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  W ŚLESINIE

Informujemy że od 01 marca 2021r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” na rok szkolny 2021/2022.

Termin składania kart upływa 31 marca 2021r.

Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona na tablicy

 informacyjnej w przedszkolu 12 kwietnia 2021r.

Zapraszamy!

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

https://zspslesin.szkolna.net/
slesinEdukacjaNABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  W ŚLESINIE Informujemy że od 01 marca 2021r. wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” na rok szkolny 2021/2022. Termin składania kart upływa 31 marca 2021r. Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona na tablicy  informacyjnej w przedszkolu 12 kwietnia 2021r. Zapraszamy! Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola https://zspslesin.szkolna.net/Niezależny Portal Gminy Ślesin 89 razy przeczytano