Gazeta Ślesińska

Każdego roku Gmina Ślesin podpisuje porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ślesinie na „wywóz nieczystości stałych z pojemników ulicznych, zbieranie śmieci, zamiatanie i usuwanie pozostałości pozimowych (sól drogowa, piasek, błoto pośniegowe) oraz innych odpadów zalegających ulice i parkingi (liście, gałęzie, trawa)”. Zgodnie z porozumieniem spółka ma obowiązek wykonywać te prace we wskazanych w porozumieniu miejscach. Są to:

„- Rynek Miejski w Ślesinie wraz z ulicami miasta Ślesin i przylegających Osiedli: Północ, Powstańców Wlkp. i Różopole. Opróżnianie pojemników ze śmieciami odbywać się będzie codziennie, a w okresie letnim w razie wystąpienia konieczności, nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

  • Parkingi: przy Przychodni Lekarskiej w Ślesinie, Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, przy ul. Zielonej w Ślesinie. Opróżnianie pojemników i
    zbieranie śmieci odbywać się będzie systematycznie z częstotliwością dostosowaną do aktualnie występujących potrzeb.
  • Place zabaw i boiska sportowe na Osiedlu Powstańców Wlkp. i Osiedlu Północ. Opróżnianie pojemników i zbieranie śmieci odbywać się będzie systematycznie z częstotliwością dostosowaną do aktualnie występujących potrzeb.
  • Teren Parku Miejskiego w Ślesinie i Bulwaru spacerowego przy Jeziorze Ślesińskim (od sklepu GS „SCh” Tęcza do mostu przy ul. Napoleona). Opróżnianie pojemników ze śmieciami odbywać się będzie codziennie, a w okresie letnim w razie wystąpienia konieczności, nawet wielokrotnie w ciągu dnia.
  • Teren wsi Licheń Stary z wyłączeniem parkingu przy jeziorze będącego w dzierżawie OSP Licheń Stary i terenu rekreacyjnego przy tzw.
    „Dobrzycy”. Opróżnianie pojemników i zbieranie śmieci odbywać się będzie systematycznie z częstotliwością dostosowaną do aktualnie występujących potrzeb”.

W związku z tym mieszkańcy mogą osobiście zgłaszać swoje uwagi do ZGK Ślesin pod numerem tel. 63 2704513, kom. 693 461 850 w sytuacjach, kiedy wskazane wyżej miejsca wymagają podjęcia prac porządkowych.

Porozumienie obowiązuje od 2 stycznia do 31 grudnia. Wynagrodzenie miesięczne to kwota 16.800 złotych brutto, łącznie 201.600 złotych brutto, a wywóz zebranych odpadów regulowany jest odrębnym porozumieniem i rocznie wynosi około 160 tys. zł, w zależności od ilości śmieci.


Natomiast sprawy związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy należą od 2020 roku do pracowników zatrudnionych w tym celu w urzędzie. Polegają one, między innymi, na pielęgnacji terenów zielonych w parku, na skwerach, a także koszeniu trawy przy drogach gminnych czy boiskach sołeckich. Sprzęt wykorzystywany do ww. prac w poprzednim roku był wynajmowany na podstawie umowy najmu od jednostki OSP Ślesin. W roku bieżącym utrzymanie zieleni nadal będzie realizowane przez urząd we własnym zakresie.

UMiG

Gazeta Ślesińska nr 2/2021

slesinUMiGGazeta Ślesińska Każdego roku Gmina Ślesin podpisuje porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ślesinie na „wywóz nieczystości stałych z pojemników ulicznych, zbieranie śmieci, zamiatanie i usuwanie pozostałości pozimowych (sól drogowa, piasek, błoto pośniegowe) oraz innych odpadów zalegających ulice i parkingi (liście, gałęzie, trawa)”. Zgodnie z porozumieniem spółka ma obowiązek wykonywać...Niezależny Portal Gminy Ślesin 115 razy przeczytano