szkolnictwo.pl

Od 7 grudnia 2020 r. trwa realizacja inwestycji polegająca na przebudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przy ul. Żwirki i Wigury 55. Zanim został wyłoniony wykonawca, odbyły się dwa postępowania przetargowe. W odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 8.07.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta i dlatego też postępowanie unieważniono. Drugi przetarg ogłoszono w październiku, w którym wpłynęły trzy oferty. Planowane zakończenie – 15 marca 2021 r. Kwota inwestycji to 549 810,00 zł.

W ZS-P Ślesin obecnie funkcjonuje 11 oddziałów przedszkolnych, z czego jeden znajdował się na piętrze placówki. Zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi, jak i ułatwieniem dla najmłodszych dzieci trwa na parterze budynku przebudowa obecnego gabinetu dyrektora i sekretariatów na salę przedszkolną i łazienkę. Natomiast na piętrze, gdzie znajdował się oddział przedszkolny, powstaną gabinety. W budynku
zostaną wydzielone strefy pożarowe poprzez zastosowanie przegród (witryn z drzwiami przeszklonymi), wymieniona zostanie m.in. część termoizolacji ścian zewnętrznych i remont podłóg w części pomieszczeń oraz inne prace wykończeniowe. Przebudowane zostaną również schody zewnętrzne w celu ich poszerzenia.

Dzięki temu wywiążemy się z obowiązku dostosowania do przepisów ppoż., a więc zwiększymy bezpieczeństwo przebywających w
placówce dzieci. Ponadto usprawnione będzie
funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, które po przebudowie będą znajdować się na jednym poziomie.

UMiG

Gazeta Ślesińska nr 2/2021

slesinEdukacjaszkolnictwo.pl Od 7 grudnia 2020 r. trwa realizacja inwestycji polegająca na przebudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie przy ul. Żwirki i Wigury 55. Zanim został wyłoniony wykonawca, odbyły się dwa postępowania przetargowe. W odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 8.07.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta i dlatego też postępowanie unieważniono. Drugi...Niezależny Portal Gminy Ślesin 100 razy przeczytano