Gazeta Ślesińska

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin podpisał porozumienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin.

Porozumienia obejmują:
1) zapewnienie opieki stomatologicznej nad uczniami z zakresu świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktycznego świadczenia
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia z wyłączeniem ortodoncji (edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów)

2) współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów wszystkich szkół z terenu Gminy Ślesin.

Porozumienia zawarły 3 podmioty lecznicze:
1) DEMIKOVIOLETTA DĘBOWIECKA-BORCZYŃSKA w Ślesinie, ul. Targowa 23, 62-561 Ślesin
(uczniowie: Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach, Szkoły Podstawowej w Wąsoszach, Szkoły Podstawowej w Ostrowążu),

2) Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Małgorzata Filas z siedzibą w Ślesinie (uczniowie: Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, Szkoły Podstawowej w Szyszyńskich Holendrach, Szkoły Podstawowej w
Wąsoszach, Szkoły Podstawowej w Ostrowążu),

3) Gabinet Stomatologiczny Barbary Kopras z siedzibą w Licheniu Starym (uczniowie Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym).


Każda ze szkół dysponuje numerem telefonu do wymienionych stomatologów, jak również ma możliwość ustalenia terminu wizyty.
Przepisy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami obowiązują od 2019 r. Nakładają one na organ gminy obowiązek zawarcia porozumienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin. Takie porozumienia były zawarte także w ubiegłym roku.


Zachęcamy do korzystania z wymienionych świadczeń opieki stomatologicznej w terminach ustalonych wspólnie ze szkołą lub ze stomatologiem.


Katarzyna Fryza
Kierownik Referatu ds. Oświatowych

Gazeta Ślesińska 1/2021

slesinEdukacjaGazeta Ślesińska Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin podpisał porozumienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin. Porozumienia obejmują:1) zapewnienie opieki stomatologicznej nad uczniami z zakresu świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz...Niezależny Portal Gminy Ślesin 89 razy przeczytano