lichen.pl

Zapraszamy do odwiedzenia znajdującego się w licheńskiej bazylice Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego. Muzeum można zwiedzać bezpłatnie w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00.

W tym roku przygotowano dwie nowe wystawy:

• „Zaślubiny Polski z morzem 1920” to wy-stawa, którą można oglądać w ostatniej sali na pierwszym poziomie muzeum. Temat wystawy nawiązuje do wydarzeń, których setną rocznicę obchodzimy w tym roku. 10 lutego 1920 roku gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin z morzem. Na wystawie pokazana jest bezcenna pamiątka – obrączka z zaślubin z morzem! Generał otrzymał dwie takie obrączki – jedną wrzucił do morza na znak zaślubin, a drugą nosił do końca życia! Przypomina również historię powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej.

• „Z Maryją przez wieki” to wystawa ukazują-ca najważniejsze typy ikonograficzne przedstawień maryjnych. Związana jest z przeżywanym przez Zgromadzenie Księży Marianów 350-le-ciem. Ekspozycja zajmuje drugą salę drugiego poziomu muzeum. Odwiedzający znajdą tutaj także nastawy ołtarzy polowych z czasu II wojny światowej. Wyjątkową ciekawostkę stanowią też wizerunki Maryi na wazach aptecznych, przed-stawienie Maryi jako niemowlęcia w kołysce czy wizerunek Matki Bożej na Agnusku wprawionym w meksykański relikwiarz.W muzeum pojawiła się także nowa gablota. W sali „Drogi do niepodległości” znajdują się eksponaty związane z życiem i służbą dla kra-ju Aleksandry Barbary Wysockiej (1923-2010). Związana z Armią Krajową Wysocka po aresztowaniu przez Gestapo od 1943 roku przebywała w obozie koncentracyjnym w Stuthoff.

Pamiątki po Aleksandrze do licheńskiego muzeum prze-kazali w darze: Kinga Jagielska, Piotr Jagielski i Magdalena Grabowska.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.źródło:

www.facebook.com/SanktuariumLichen

slesinLicheńlichen.pl Zapraszamy do odwiedzenia znajdującego się w licheńskiej bazylice Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego. Muzeum można zwiedzać bezpłatnie w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00. W tym roku przygotowano dwie nowe wystawy: • „Zaślubiny Polski z morzem 1920” to wy-stawa, którą można oglądać w ostatniej sali na pierwszym poziomie muzeum....Niezależny Portal Gminy Ślesin 136 razy przeczytano