umig
UMiG Ślesin

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 9 lipca 2020 roku zostało powołane Gminne Biuro Spisowe oraz wyznaczony Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.Gminne Biuro Spisowe zostało powołane w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem oraz przeprowadzeniem na terenie miasta i gminy Ślesin powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Biuro działać będzie do 8 stycznia 2021 r., po czym ulegnie rozwiązaniu. Zastępcą Gminnego Komisarza Spisowego została wyznaczona Urszula Bachera. Ponadto w skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą pracowni-cy Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie: Małgorzata Kuligowska – koordynator gminny oraz Beata Kozikowska – członek. Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jej aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia powszechnego spi-su rolnego w 2020 r. Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie „Instrukcji organizacyjnej do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.”, zatwierdzonej przez Prezesa GUS.

UMiG

slesinInformacjeUMiG Ślesin Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/I/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 9 lipca 2020 roku zostało powołane Gminne Biuro Spisowe oraz wyznaczony Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.Gminne Biuro Spisowe zostało powołane w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem oraz przeprowadzeniem na terenie miasta...Niezależny Portal Gminy Ślesin 227 razy przeczytano