Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej

W niemalże pustej bazylice rozpoczęły się wczoraj w licheńskim sanktuarium uroczystości Triduum Paschalnego. Mszę Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, wierni mogli śledzić dzięki przekazowi audiowizualnemu z bazyliki dostępnemu dzięki mediom społecznościowym.

Niecodzienna atmosfera towarzyszyła wczorajszym uroczystościom w licheńskiej bazylice. Wczorajszą Eucharystię o godz. 18.00 celebrowało 6 księży marianów, natomiast w świątyni, zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi ograniczenia zgromadzeń, modliło się 5 wiernych.
W homilii ks. Bogusław Binda odniósł się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa zaznaczając, że nawet z największego zła Bóg potrafi wynieść wiele dobra: – „Pan Bóg nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Tylko On umie sprawić, byśmy w czasie, kiedy musimy być daleko, byli znacznie bliżej. Bliżej Niego, bliżej Chrystusa. U Boga zawsze jest tak, że wraz z nieszczęściem spływa na nas większa łaska. Paradoksalnie przez ten czas, który został nam dany, będziemy jeszcze bardziej w świątyniach, niż byśmy byli. Ufam, że tak jest”.

Kapłan nawiązał także do sakramentów, których ustanowienie wspominamy w Wielki Czwartek: Eucharystii i kapłaństwa. – „W przededniu śmierci Jezus gromadzi wokół stołu uczniów, którzy mimo niedostatków chcą Go słuchać i być przy Nim. Ustanowione wtedy sakramenty Eucharystii i kapłaństwa po dziś dzień są obecne. Dziś chcemy jeszcze bardziej wejść do Wieczernika, aby uczyć się od Jezusa miłości i pokory oraz umacniać się Jego Ciałem i Krwią” – mówił.

Marianin zwrócił uwagę na fakt, iż ludzie otrzymali od Boga wolną wolę, aby mogli samodzielnie decydować i dokonywać wyborów.
– „Gdy idzie się za Chrystusem, nie ma kompromisów i dróg na skróty. Dramatem wyborów podyktowanych przez wolną wolę człowieka jest wybór miejsca, gdzie Go nie ma. Człowiek wybiera ciemność. Ale Bóg nas stworzył jako istoty rozumne. Pozwala odejść, ale i pozwala wrócić. Niektórzy dają się przyciągnąć. Bogu dzięki, że niektórzy wracają również w tym monecie, w tym czasie.
Chrystus nas umiłował do końca. Pytamy, czy nie miłość jest kluczem do całego Triduum? Bez niej te wszystkie wydarzenia – męka, śmierć i zmartwychwstanie nie mają sensu. Z miłości Chrystus obmywa nogi, z miłości przeżywa mękę i śmierć, z miłości zmartwychwstaje”.

Kończąc rozważania, przeor wyeksponował osobę Maryi, która trwała przy Jezusie do samego końca:
– „Ona jest Służebnicą Pana, od Niej uczymy się postawy słuchania Boga, ale też przyjęcia postawy służebnej wobec tej, jakże trudnej, prawdy dla Matki Bożej. Towarzyszy Ona Jezusowi na drodze męki i śmierci. Jej serce przenika ból, ale jest obecna i trwa do końca”.

Przed zakończeniem Mszy św. Najświętszy Sakrament nie został procesyjnie przeniesiony do ciemnicy a został przez kapłana złożony w tabernakulum.

Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej w licheńskiej bazylice przebiegła w tym roku bardzo skromnie. Ze względu na ograniczenia co do liczby wiernych, którzy mogą gromadzić się w świątyniach, nie odbyła się tradycyjna adoracja Krzyża poprzez ucałowanie krucyfiksu. Gest ten, w imieniu wiernych, wykonał ks. Dariusz Hirsch MIC, który przewodniczył liturgii na cześć Męki Pańskiej.

Materiał TV Wielkopolska

W centrum wczorajszej liturgii Słowa znalazł się opis Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana. W związku z tym, że Wielki Piątek nie odprawia się Mszy św., w tabernakulum nie było Najświętszego Sakramentu.

W homilii ks. Hirsch powiedział, iż gromadząc się w Domu Matki, pragniemy iść drogą, która podążał Chrystus i od Niego uczyć się miłości wrażliwości, cierpliwości i poświęcenia.
– „Ty, Zbawco świata, wykrwawiasz się za nas, bo dostrzegłeś w nas Swoje dzieci. W grzesznikach…
Nawet w XXI wieku, kiedy przeżywamy ten dzień w zaciszu naszych domów, Ty nas nie opuszczasz.
Uzdrawiasz nasze rany. Spraw, byśmy podczas Wielkiego Piątku, patrząc na Twe rany, doświadczając miłości, uwierzyli, że Ty jesteś naszym lekarzem, obroną, skałą i zabezpieczeniem. Pomóż nam opatrywać rany tych, którzy są najbliżej nas” – mówił kapłan.

Mówiąc o Krzyżu, marianin zaznaczył, że w tym roku umieszczamy na nim rany naszych czasów, choroby koronawirusa. – „Krzyż nie ma znamiona artystycznego, to narzędzie męki. Ty, Jezu, przyniosłeś swoją miłość przez Krzyż do świata. A wokół Krzyża był tłum, który był przeciwko Niemu. Krzyż jest konsekwencją Twojej miłości. Byłeś gotów ponieść ją dla nich wtedy, dla nas teraz i nadal będziesz niósł miłość”.

Odnosząc się do wczorajszej liturgii i wspominanej Męki i Śmieci Jezusa na krzyżu, ks. Hirsch powiedział:
„W Wielki Piątek nie chodzi tylko o współczucie Matce pod Krzyżem, ale tym, którzy są niesprawiedliwie traktowani dziś. Wielki Piątek to sprawdzian naszego stanowiska. Większość uczniów uciekła. Ale przyznała się do Jezusa Matka, która zyskała miano Bolesnej Matki. Która potrafi przejść przez wszystko, przez co trzeba. Z Jej lic należy czytać, jak wytrwać w tym czasie. W tym trudnym czasie, kiedy nie wiemy, kiedy pandemia się skończy, kiedy odchodzą nie tylko schorowani starsi ludzie, ale nawet młodzi, w sposób zaskakujący. Jakże ważne jest, byśmy tę Matkę zaprosili do naszych wyborów i modlitwy”.

Po komunii, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego, który w tym roku został przygotowany w bazylice, w nawie zachodniej, gdzie zostały odśpiewane gorzkie żale. Wczorajszą Liturgię na cześć Męki Pańskiej poprzedziła droga krzyżowa, w trakcie której rozważania przygotował ks. Jarosław Hybza MIC.

Dziś, w Wielką Sobotę, nastąpi kulminacja obchodów Triduum Paschalnego. Po zapadnięciu zmroku, od godz. 20.00, w licheńskiej bazylice trwać będzie Liturgia Wigilii Paschalnej, w trakcie które zabrzmi radosne Alleluja.

Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, ks. Janusz Kumala MIC, zachęca wiernych do włączenia się we wspólną modlitwę dzięki transmisji na żywo z bazyliki.
Liturgia Wigilii Paschalnej w bazylice rozpocznie się o godzinie 20.00.
Wszystkie transmisje z Sanktuarium dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/SanktuariumLichen/live/

slesinLicheńSanktuarium Maryjne w Licheniu Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej W niemalże pustej bazylice rozpoczęły się wczoraj w licheńskim sanktuarium uroczystości Triduum Paschalnego. Mszę Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, wierni mogli śledzić dzięki przekazowi audiowizualnemu z bazyliki dostępnemu dzięki mediom społecznościowym. Niecodzienna atmosfera...Niezależny Portal Gminy Ślesin 151 razy przeczytano