umig
UMiG Ślesin

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19 (koronawirus), które jest wskazaniem do unikania skupisk ludzkich i zatłoczonych pomieszczeń, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy
wprowadzamy ograniczenia w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.


W związku z powyższym proszę o umawianie terminu i godziny wizyty w urzędzie telefonicznie oraz  stawianie się do urzędu tylko na wyznaczony wcześniej termin.
W celu umówienia wizyty (dnia i godziny) prosimy
o kontakt telefoniczny (tel. 63 2704 011)lub według listy numerów podanych poniżej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej
sekretariat@slesin.pl.

Telefon do Urzędu Miasta i Gminy Ślesin :  63 2704 011
Ważniejsze numery wewnętrzne:
Sekretariat: 301
Kierownik USC: 120
Stanowisko ds. ewidencji ludności: 121
Stanowisko ds. dowodów osobistych: 121
Stanowisko ds. wymiaru podatków: 223
Z-ca kierownika referatu finansowo-budżetowego ds. podatków i opłat: 222
Stanowisko ds. ściągalności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości: 222
Stanowisko ds. gospodarki odpadami: 224
Stanowisko ds. rolnictwa (wycinka drzew): 131
Stanowisko ds. działalności gospodarczej: 130
Stanowisko ds. warunków zabudowy i planowania przestrzennego: 114 i 115

Ponadto ważne informacje dotyczące funkcjonowania urzędu umieszczamy na stronie urzędu (http://www.umig.slesin.pl/)  oraz  na stronie Facebook (https://www.facebook.com/gminaslesin/)  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.

                                                                                     Przepraszamy za utrudnienia
           Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
                                                                                        /-/ Mariusz Zaborowski 

slesinUMiGUMiG Ślesin Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19 (koronawirus), które jest wskazaniem do unikania skupisk ludzkich i zatłoczonych pomieszczeń, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminywprowadzamy ograniczenia w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Miasta i Gminy Ślesin. W związku z powyższym proszę o umawianie terminu i...Niezależny Portal Gminy Ślesin 300 razy przeczytano