W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie po raz 12 odbył się Przegląd Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin. W tym roku swoje przedstawienia jasełkowe zaprezentowały grupy jasełkowe
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Wąsoszach i Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.

Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie ZSP Ślesin z przedstawieniem pod tytułem „A nadzieja niech znów wstąpi w nas”. Uczniów przygotowały Maria Pytlewicz, Teresa Korbolewska, Anna Rajczyk, Katarzyna Pawlaczyk, Magdalena Królak i Aleksandra Sklepik.

W przedstawieniu dominowały śpiewy kolęd nawiązujących do narodzenia dzieciątka. Chórek zaprezentował tradycyjne i współczesne kolędy. Drugie jasełka zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wąsoszach – uczniowie klasy II tworzący zespół „Przyjaciele z dzielonego lasu”.

Przedstawienie zostało przygotowane przez Bernadettę Krzysztof, Dorotę Wojtaszak i Iwonę Biskupską. Prezentację zakończyło przedstawienie zatytułowane „Jasełka z Małym Księciem” wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Uczniów przygotowała Małgorzata Siek i Donata Juszczak. Jasełka miały wiele rozwiązań tanecznych. Po prezentacji wszystkich grup na scenę zaproszono wszystkich aktorów i zostało zrobione wspólne pamiątkowe zdjęcie. Wręczono także dyplomy za udział oraz nagrodę pieniężną na wsparcie działalności teatralnej. Po wręczeniu Dyrektor MGOK Michał Chmielewski zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek.

Organizatorem Przeglądu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie.

slesinImprezyhttps://www.facebook.com/mgokslesin/ W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie po raz 12 odbył się Przegląd Zespołów Jasełkowych Gminy Ślesin. W tym roku swoje przedstawienia jasełkowe zaprezentowały grupy jasełkowez Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Wąsoszach i Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie ZSP...Niezależny Portal Gminy Ślesin 173 razy przeczytano