Ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym, przewodniczył uroczystej pasterce w licheńskiej bazylice. Mszę św. koncelebrowali także księża marianie, w tym ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty oraz ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium. 

lichen.pl

Homilię  w trakcie celebracji wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC, który pochylił się nad jednym z filarów w historii zbawiania – wcieleniem Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kapłan postawił 4 pytania, na które  rozwinął w wygłoszonym słowie.

Po pierwsze dlaczego Jezus narodził się w czasach cezara Oktawiana Augusta? Po drugie, Dlaczego Jezus przychodzi wtedy, gdy przygotowywany jest spis ludności? Po trzecie dlaczego Jezus narodził się w nocy? I po czwarte dlaczego Jezus narodził się w żłobie? Odpowiadając na pierwsze pytanie kapłan wskazał, iż cesarz Oktawian wprowadzał pokój za wszelką cenę, także siłą. Jednakże pokój polega na wewnętrznym darze Boga, a nie na braku wojny. 

Mówiąc o spisie ludności, który był przeprowadzany w czasie narodzin Jezusa, marianin wyjaśnił, że władza chce podporządkować sobie ludzi. Na tym polega pycha człowieka. Skupiając się na odpowiedzi na pytanie dotyczące narodzin Jezusa w nocy, wierni usłyszeli, iż noc jest symbolem szatana, a Bóg przebija się przez ciemność, by właśnie w nocy zapalić światło zbawienia. Zwieńczeniem rozważań była odpowiedź na czwarte pytanie dotyczące żłobu. Homileta wskazał, że żłób w Biblii jest symbolem ludzkiego grzechu. Chrystus położony w żłobie jest w centrum grzechu człowieka, dzięki czemu może go zbawić. Marianin zakończył rozważania przywołując słowa papieża Grzegorza Wielkiego mówiąc, iż „grzech do przyjścia Chrystusa był człowieka ciężarem, a teraz staje się drogą do nieba”. 


Lichen Stary, 25 grudnia 2019 r.

slesinLicheńKs. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym, przewodniczył uroczystej pasterce w licheńskiej bazylice. Mszę św. koncelebrowali także księża marianie, w tym ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty oraz ks. Janusz Kumala MIC, kustosz sanktuarium.  lichen.pl Homilię  w trakcie celebracji wygłosił ks. Jarosław Hybza MIC, który...Niezależny Portal Gminy Ślesin 269 razy przeczytano