Regulamin Konkursu Wypieku Pyrczoka

PIOTRKOWICE

12.10.2019r

 1. Organizator
 Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach.
 • Współorganizatorzy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie,

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowicach,

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Piotrkowic

Pod Patronatem:

Gminnej Komisji Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie

    3.Cele konkursu

 • Prezentacja umiejętności kulinarnych wypieku pyrczoka członkiń Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ślesin
 • Wymiana doświadczeń
 • Integracja środowiska
 • Kultywowanie tradycji dziedzictwa kulinarnego

4.Termin i miejsce

12 październik 2019 godz.15:00 Świetlica Wiejska w Piotrkowicach

5.Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne i  Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Ślesin.
 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie telefoniczne lub osobiste do Przewodniczącej KGW Piotrkowice Pani Patrycji Wojtyniak tel: 666 019 524  w terminie do 8 października 2019 do godz.15:00 celem przygotowania nagród.
 • Przywiezienie w dniu  12.10.2019 r. do godz. 14:45 pyrczoka  do Remizy OSP w Piotrkowicach .
 • Razem z pyrczokiem należy dostarczyć przepis na wykonany pyrczok. Przepis powinien zawierać imię i nazwisko wykonawcy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych
  i wyróżnionych przepisów. W przypadku braku przepisu zgłoszony pyrczok do konkursu nie będzie brany pod uwagę przy ocenie.

6.Nagrody

 • Komisja konkursowa powołana przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia

7.Kryteria oceny

 • Smak
 • Wygląd estetyczny
 • Wykorzystanie produktów naturalnych
 • Wykonanie zgodnie z tradycjami kulinarnymi.

8.Postanowienia końcowe

 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna
 • Sprawy sporne nie objęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z powołaną komisją konkursową
 • Pyrczoki zgłoszone do konkursu zostaną w całości przeznaczone do wspólnej degustacji po ogłoszeniu wyników
 • Pyrczoka będą dzielić i podawać autorki wypieków.
 • Będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które przygotowały pyrczoka.

Pobierz regulamin konkursu.

slesinZajęcia/WarsztatyRegulamin Konkursu Wypieku Pyrczoka PIOTRKOWICE 12.10.2019r Organizator  Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach. Współorganizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrkowicach, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Piotrkowic Pod Patronatem: Gminnej Komisji Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie     3.Cele konkursu Prezentacja umiejętności kulinarnych wypieku pyrczoka członkiń Kół Gospodyń Wiejskich Gminy ŚlesinWymiana doświadczeńIntegracja środowiskaKultywowanie tradycji dziedzictwa kulinarnego 4.Termin i miejsce 12 październik 2019 godz.15:00 Świetlica...Niezależny Portal Gminy Ślesin 526 razy przeczytano