LM.pl

W intencji dzieci poczętych, aby mogły zostać przyjęte i narodzić się, oraz za rodziny, by były mocne i silne, gotowe do przyjmowania życia darowanego przez Boga, modlono się w Narodowy Dzień Życia, czyli 24 marca, w licheńskiej bazylice. Po każdej mszy wierni korzystali z możliwości podjęcia się duchowej adopcji dziecka poczętego, wpisując się do księgi adopcyjnej.

Obchodzony 24 marca Narodowy Dzień Życia jest polskim świętem narodowym. Został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Jego celem jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych. Natomiast dzisiaj, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. 
– Modlimy się w tych dniach, aby wszyscy, którym Bóg dał dar życia, mogli go przyjąć. Zapraszam, aby w sposób szczególny prosić Boga, by wszystkie dzieci poczęte zostały przyjęte i mogły się narodzić, a rodziny troszczyły się o nie i pomagały im wzrastać – zachęcał ks. dr Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

Kapłan zauważył ponadto, że w Wielkim Poście częściej słyszymy nawoływanie do nawrócenia i zmiany życia. Jest to fundamentalne wezwanie w nauczaniu Kościoła. Słowo Boże w III niedzielę Wielkiego Postu mówi wprost: „jeśli dziś się nie nawrócisz, zginiesz”. 
– Dzisiaj zatrzymujemy się w tym miejscu, aby prosić Matkę Bożą o pomoc. Błagamy o wstawiennictwo, aby wyprosiła nam łaskę nawrócenia i nowego życia – mówił ks. Kumala, rozpoczynając celebrację niedzielnej Eucharystii. – Miejscem nawrócenia i przemiany życia jest także sanktuarium w Licheniu, gdzie Chrystus czeka w konfesjonale. To jest dom Matki Bożej, która prowadzi nas do swojego miłosiernego syna – dodał.

W czasie sumy o 12.00 oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił oktet złożony z absolwentów oraz studentów akademii muzycznych z Poznania, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawy, współpracujących na co dzień z najlepszymi orkiestrami w kraju i za granicą.

slesinLicheńLM.pl W intencji dzieci poczętych, aby mogły zostać przyjęte i narodzić się, oraz za rodziny, by były mocne i silne, gotowe do przyjmowania życia darowanego przez Boga, modlono się w Narodowy Dzień Życia, czyli 24 marca, w licheńskiej bazylice. Po każdej mszy wierni korzystali z możliwości podjęcia się duchowej adopcji...Niezależny Portal Gminy Ślesin 361 razy przeczytano