LM.pl

Od 1 kwietnia przestanie istnieć Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie. Zadania związane z przystanią przejmą urzędnicy. Centrum Sportu i Rekreacji mające swoją siedzibę latem przy przystani, a zimą w pałacyku przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, jeszcze do końca marca zajmować się będzie między innymi miejscami wyznaczonymi do kąpieli, przystanią oraz terenem, na którym działają bary i wypożyczalnie sprzętu. Pod koniec ubiegłego roku ślesińscy radni podjęli uchwałę związaną z likwidacją jednostki.

Powodem tego są koszty, jakie gmina ponosi na jej utrzymanie.

– To około 300 tys. zł rocznie. Każde 100, czy 200 tys. zł to dla nas duże oszczędności i liczę, że takie wygenerujemy

– mówi Mariusz Zaborowski, burmistrz Ślesina.

– Z likwidacją wiąże się to, że urzędnicy przejmą większość obowiązków, które wcześniej były dodatkowo płatne. Pracownicy w okresie zimowym będą wykonywać zadania dla gminy, to znaczy będą zajmować się sprawami gospodarczymi w innych obiektach, przy tej okazji, dziękuje obecnemu dyrektorowi Panu Arturowi Banasiakowi za jego pracę na rzecz rozwoju turystyki

– dodaje.

Likwidacja jednostki nie wpłynie negatywnie na strefę sportowo-rekreacyjną. Przygotowywany jest już tegoroczny Garmin Iron Triathlon, a gmina poszukuje ratowników wodnych.

– Ostatnie 2-3 lata nie mieliśmy wyznaczonego miejsca do kąpieli w Licheniu. Bardzo bym chciał, żeby ono było. Zatrudnimy minimum dwie osoby. Jeśli są zainteresowani, to serdecznie zapraszam

– mówi Mariusz Zaborowski.

Warto przy tym zaznaczyć, że niedawno Ślesin otrzymał laur XV-lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, przy współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Gala odbyła się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie.

– Kapituła po raz kolejny pochyliła się nad przystanią w Ślesinie. To nasza trzecia Nagroda Przyjaznego Brzegu (wcześniejsze przyznane w latach 2011 i 2015 – od red.), ale wyjątkowa, bo za całokształt, główne podziękowania za stworzenie takiego klimatu należą się instruktorowi żeglarstwa Panu Marcinowi Brylowi

– mówi burmistrz Zaborowski.

Organizatorzy wyróżnili Ślesin „za stworzenie imponującego ośrodka animacji turystyki wodnej”. Jubileuszowy laur otrzymał też Szczecin „za konsekwencję w otwieraniu Polski na morze” oraz Związek Miast i Gmin Nadnoteckich „za konsekwentną pracę na rzecz popularyzacji szlaku Noteci i Wielkiej Pętli Wielkopolski”.

slesinInformacjeLM.pl Od 1 kwietnia przestanie istnieć Centrum Sportu i Rekreacji w Ślesinie. Zadania związane z przystanią przejmą urzędnicy. Centrum Sportu i Rekreacji mające swoją siedzibę latem przy przystani, a zimą w pałacyku przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, jeszcze do końca marca zajmować się będzie między innymi miejscami wyznaczonymi...Niezależny Portal Gminy Ślesin 564 razy przeczytano