Organizator:                      Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

Patronat:                            Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

 

Termin i miejsce:            02.12.2018 godz. 15:00 Hala Sportowo –Widowiskowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie ul. Młodzieżowa 1.

System rozgrywek:        W zależności od ilości zgłoszeń

Uczestnicy:                        Drużyny z Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin Kobiety, Mężczyźni

Wiek:                                  Rocznik 2003 i starsi. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Ślesin. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach.

Termin zgłoszeń:            29.11.2018r.  do  godz. 12:00. Zgłoszenie wypełnione na załączonych kartach zgłoszeń należy dostarczyć osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie lub na adres mgok@slesin.pl . W zgłoszeniu należy podać Imię i nazwisko kapitana jego numer  telefon i adres e-mail  na który przesyłana będzie cała korespondencja.

Nagrody:                            Dla  wszystkich drużyn piłki siatkowe dla każdego zawodnika pamiątkowy dyplom.

Zasady gry:                        Zgodnie z przepisami   Polskiego Związku Siatkówki

Postanowienia końcowe: Zgłoszenie drużyn do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją powyższych założeń turnieju. Ostateczna interpretacja należy do organizatorów.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących turnieju udziela Michał Chmielewski tel: 603 133 012

Turniej-Siatkówki grudzień 2018 – pobierz kartę zgłoszeniową.

slesinSiatkówkaOrganizator:                      Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie Patronat:                            Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin   Termin i miejsce:            02.12.2018 godz. 15:00 Hala Sportowo –Widowiskowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie ul. Młodzieżowa 1. System rozgrywek:        W zależności od ilości zgłoszeń Uczestnicy:                        Drużyny z Sołectw i Osiedli Gminy Ślesin Kobiety, Mężczyźni Wiek:                                  Rocznik 2003 i starsi. W...Niezależny Portal Gminy Ślesin 527 razy przeczytano