OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  15 LISTOPADA 2018 ROKU

Informuję, że  21 listopada (środa) 2018  roku  o godz. 16.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  I  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin wybranej w wyborach samorządowych  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski   

 

Ślesin, dnia 14 listopada 2018 r.

W wykonaniu Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku  informuję, iż I sesja została zwołana na dzień 21 listopada (środa) 2018 roku na godz. 16.00. Sesja odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, przy ul. Młodzieżowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
 5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
 6. Stwierdzenie quorum.
 7. Uchwalenie porządku obrad.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Ślesin:
 1. wybór komisji skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów,
 3. przeprowadzenie głosowania.
 1. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego  Rady.
 2. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  Gminy Ślesin:

1) wybór komisji skrutacyjnej,
2) zgłaszanie kandydatów,
3) przeprowadzenie głosowania.
11.Ustalenie liczby, rodzajów oraz składów liczbowych stałych Komisji Rady
Miejskiej Gminy Ślesin.
12. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
13. Ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
14. Ustalenie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i
Budżetu Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
15. Ustalenie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury,
Oświaty i Turystyki Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
16. Ustalenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
Gminy Ślesin.
17.  Dyskusja- wolne wnioski.
18.  Zamknięcie sesji.

Sekretarz Miasta i Gminy
/-/ Ilona Banaszak
slesinUMiGOBWIESZCZENIE   BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  15 LISTOPADA 2018 ROKU Informuję, że  21 listopada (środa) 2018  roku  o godz. 16.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  I  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin wybranej w wyborach samorządowych  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy /-/ Mariusz Zaborowski...Niezależny Portal Gminy Ślesin 520 razy przeczytano