LM.pl

Karatecy ze Ślesina, wraz nowym rokiem szkolnym, rozpoczęli kolejny sezon treningowy. Jesień jest bardzo pracowitym czasem, gdyż już w październiku zaplanowane są pierwsze starty w ogólnopolskich turniejach. Jest to również świetny moment na dołączenie do tej „sportowej grupy”. Sensei Zbigniew Lewandowski zaprasza wszystkie dzieci w wieku młodszym szkolnym i przedszkolnym do nowej grupy dla początkujących.

Karate to nie tylko sztuka walki, to przede wszystkim trening samego siebie. Rozpoczęty w okresie przedszkolnym, na pewno wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój dziecka. Karate poza sprawnością fizyczną przekazuje również wartości etyczne i pewną filozofię nakazującą przede wszystkim uprzejmość, szacunek, sumienność i powstrzymywanie się od gwałtowności. ćwiczenia w grupie, wśród rówieśników, w jednakowym stroju (karategi), przestrzegając określonych zasad rozbudzają poczucie przywiązania i przynależności.

Okres przedszkolny jest szczególnie znaczący, gdyż dzieci w tym wieku mają naturalną potrzebę ruchu i odczuwają radość z podejmowania czynności ruchowych. Dlatego bardzo ważna jest rola
rodziców, opiekunów, wychowawców w zachęcaniu dzieci do zorganizowanej aktywnośi ruchowej. W fazie trening ma charakter przede wszystkim ogólnorozwojowy, z podstawowymi elementami karate. Przez formę zabawy dzieci uczą się sposobów poruszania, poznają prawidłowe pozycje oraz podstawowe uderzenia i kopnięcia. Wspólny trening w dobrej atmosferze powoduje kształtowanie się pozytywnych postaw, dzieci uczą się także przełamywać własne słabości.
Trening dla tej grupy wiekowej jest kombinacją gier i zabaw ruchowych przeplatanych nauką elementów karate. Dzięki udziałowi w zajęciach poprawia się ogólna sprawność, a charakter treningu
uczy systematyczności. Poprzez ogólnorozwojowa formę zajęć staramy się stopniowo wprowadzać młodych adeptów w tajniki karate i przyszłego specjalistycznego treningu.

– Starsze dzieci zapraszam równie gorąco, gdyż na rozpoczęcie przygody ze sportem nigdy nie jest za późno – mówi Zbigniew Lewandowski.

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu:

wtorek (Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Młodzieżowej 1)

grupa dzieci młodszych – godz. 16: 00

grupa dzieci starszych i młodzieży – godz. 17.00
piątek (Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Żwirki i Wigury 55)

grupa dzieci młodszych – godz. 15.30
grupa dzieci starszych i młodzieży – godz. 16.15

 

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 10(93)/2018

slesinSportKaratecy ze Ślesina, wraz nowym rokiem szkolnym, rozpoczęli kolejny sezon treningowy. Jesień jest bardzo pracowitym czasem, gdyż już w październiku zaplanowane są pierwsze starty w ogólnopolskich turniejach. Jest to również świetny moment na dołączenie do tej „sportowej grupy'. Sensei Zbigniew Lewandowski zaprasza wszystkie dzieci w wieku młodszym szkolnym i przedszkolnym do nowej grupy dla początkujących. Karate to...Niezależny Portal Gminy Ślesin 556 razy przeczytano