Źródło: facebook.com/mariusz.zaborowski.528

29 września Koło Gospodyń Wiejskich w Mikorzynie po raz kolejny zorganizowało Święto Jabłka. Impreza miała na celu integrację dzieci i młodzieży m.in. poprzez zajęcia sportowo-sprawnościowe.

Dla uczestników przygotowano gorący poczęstunek oraz coś słodkiego, ale zdrowego, czyli popisowe wypieki jabłeczników upieczonych przez panie startujące w konkursie. Ponadto było malowanie twarzy, zawody sportowe i zabawy artystyczne dla najmłodszych. Nie zabrakło popisów wokalno-muzycznych, a swój bogaty repertuar zaprezentował zespół Venus (na zdjęciu z lewej). Odbyło się wiele zabaw, podczas
których konkurowano m.in. w rzuciejabłkiem do skrzynki, jedzeniu jabłka na czas, na najdłuższą obierkę i tarciu jabłka (zdjęcie z prawej).

Do konkursu przystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z Wąsosz, Honoratki, Lubomyśla, Kijowca, Lichenia, Mikorzyna i Półwioska Starego oraz indywidualnie: Patrycja Migdalska, Bożena Sroczyńska, Jolanta Krzyżańska, Kamila Antkowiak, Agata Chmurska.

W konkursie na .najlepsze ciasto z jabłkami pierwsze miejsce zajęła Anna Śliwińska z KGW Kijowiec, drugie Urszula Szotynbach z KGW Mikorzyn, trzecie Irena Augustyniak z KGW Mikorzyn, wyróżniono Jolantę Augustyniak i Agatę Chmurską z KGW Mikorzyn oraz Barbarę Piskorz z KGW Licheń Stary. Ciasta oceniała komisja w składzie: Urszula Bachera, Krystyna Babacz, Ireneusz Fijałkowski.

Elżbieta Adamczewska – przewodnicząca KGW Mikorzyn dziękuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin Mariuszowi Zaborowskiemu, Michałowi Chmielewskiemu – Dyrektorowi Domu Kultury, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Małgorzacie i Cezaremu Martynowicz Firma HEVEA, Mariuszowi Andrzejczakowi i Dawidowi Antkowiak Firma EU KO, Wojciechowi Pyżyńskiemu Zakład Pierzarski, Mirkowi Kopczyńskiemu, Tadeuszowi Andrzejczakowi, Jerzemu Adamczewskiemu, Irenie Godzich, radnej Małgorzacie Chmurskiej, OSP Mikorzyn, Krzysztofowi Hejman, Paniom z KGW
Mikorzyn, Agnieszce Kopczyńskiej, Sandrze Kopczyńskiej, Kamili Antkowiak, zespołowi Venus i anonimowemu darczyńcy.

Źródło: KGWMikorzyn

Gazeta Ślesińska nr 10(93)/2018

slesinImprezy29 września Koło Gospodyń Wiejskich w Mikorzynie po raz kolejny zorganizowało Święto Jabłka. Impreza miała na celu integrację dzieci i młodzieży m.in. poprzez zajęcia sportowo-sprawnościowe. Dla uczestników przygotowano gorący poczęstunek oraz coś słodkiego, ale zdrowego, czyli popisowe wypieki jabłeczników upieczonych przez panie startujące w konkursie. Ponadto było malowanie twarzy, zawody sportowe i zabawy...Niezależny Portal Gminy Ślesin 484 razy przeczytano