Zdjęcia: Henryk Zajfert

12 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i ślesińskiej parafii.

Zgromadzonych, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Mariusza Zaborowskiego, powitała sekretarz llona Banaszak, składając serdeczne życzenia wszystkim czynnym i emerytowanym pracownikom szkól. Gratulacje złożył także Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Ślesin Stanisław Chrzanowski.

Zdjęcia: Henryk Zajfert

Następnie zostały wręczone Nagrody Burmistrza dyrektorom szkół. Bożenie Balewskiej z ZS-P w Ślesinie, Ewie Szabelskiej 2 SP w Licheniu Starym, Alinie Sobota 2 SP w Szyszyńskich Holendrach, Marioli Adamczyk 2 SP w Wąsoszach, Elżbiecie Ja rka 2 SP w Ostrowążu, Ewie Wesołowskiej 2 SP w Piotrkowicach oraz wicedyrektororn z ZS-P w Ślesinie: Joannie Stępniak i Pawłowi Donderowiczowi.

Podziękowania odebrała też Lilla Jaworska – Prezes ślesińskiego oddziału ZNP oraz przedstawiciel emerytowanych nauczycieli Grzegorz i Grabowski.

Na wniosek dyrektorów szkół wyróżnione Nagrodą Burmistrza zostały nauczycielki: Agnieszka Nowak i Mariola Szymczak z ZS-P w Ślesinie oraz Alicja Szymańska 2 SP w Ostrowążu.

Gratulacje odebrały także nauczycielki, które w minionym roku szkolnym uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego: dyplomowani Lilianna Guźniczak, Katarzyna Torzecka, Anna Gronikowska, Iwona Rybacka i Natalia Macur z ZS-P w Ślesinie, Beata Dziurska 2 SP w Ostrowążu, Monika Zielińska 2 SP w Licheniu Starym, Jolanta Witczak 2 SP w Szyszyńskich Holendrach; mianowani – Barbara Brudzińska 2 SP w Wąsoszach, Anna Kubacka, Magdalena Królaki lwona Martyniak z ZS-P w Ślesinie.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Burmistrz Mariusz Zaborowski, który przyjechał prosto z Rychwała, gdzie została podpisana umowa na przekazanie Gminie Ślesin z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania w kwocie zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Szyszyńskich Holendrach.

Po tej optymistycznej wiadomości Burmistrz złożył wszystkim byłym nauczycielom serdeczne życzenia, obiecując dbałość samorządu o poprawę warunków i wynagrodzeń nauczycieli w przyszłości.
Następnie prowadząca akademię Aleksandra Podlaska zaprosiła wszystkich do błyskotliwej komedii Dario Fo i jego żony Francy Rame o trudnych relacjach znudzonego małzeństwa. Wybuchowa mieszanka charakterów, wzajemne wyrzuty i skrywane, dotąd niewypowiedziane pragnienia – ta historia od lat bawi do łez widzów z całego świata. Tak samo było w Ślesinie. Spektakl „Związek otwarty” zaprezentował TEATR NA PERYFERIACH z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.

 

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 10(93)/2018

slesinEdukacja12 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, emeryci oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i ślesińskiej parafii. Zgromadzonych, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Mariusza Zaborowskiego, powitała sekretarz llona Banaszak, składając serdeczne życzenia wszystkim czynnym...Niezależny Portal Gminy Ślesin 625 razy przeczytano