Sejmik Województwa Wielkopolskiego udzielił Gminie Ślesin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 98 750,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Marianowo, Głębockie.

Całkowity koszt zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji 222 540,09 zł. Zadanie zrealizowano
ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: Gazeta Ślesińska nr 10(93)/2018

slesinInformacjeSejmik Województwa Wielkopolskiego udzielił Gminie Ślesin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 98 750,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Marianowo, Głębockie. Całkowity koszt zadania w oparciu o wniosek...Niezależny Portal Gminy Ślesin 443 razy przeczytano