Nowe drogi, chodniki, kanalizacje oraz modernizacje obiektów. A także pomoce dydaktyczne, wsparcie dla szkół oraz osób starszych. W ciągu ostatnich czterech lat władzom Miasta i Gminy Ślesin udało się doprowadzić do realizacji inwestycji przy udziale wielu partnerów, które wpłynęły bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.

Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju Gminy Ślesin. Artykuł prezentuje wyłącznie inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Zrealizowano wiele zadań, które służą mieszkańcom i coraz chętniej odwiedzającym nasze tereny turystom. Poniższe zadania w większości wykonane zostały przy udziale środków nie pochodzących z budżetu gminy. Do najważniejszych przedsięwzięć należą modernizacje budynków użyteczności publicznej. Bezpieczeństwo mieszkańców poprawiły modernizacje
dróg i budowa chodników. Ostatnie cztery lata to również inwestycje w sieć kanalizacyjną. Samorząd Ślesina udowadnia, że umie pozyskiwać i dobrze wykorzystuje środki zewnętrzne, w tym dotacje unijne.

Odnowiony Urząd Miasta i Gminy

Największą inwestycją realizowaną w latach 2016-2017 była termomodemizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, Koszt przedsięwzięcia przekroczył 5 milionów złotych. Po dwóch latach starań Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie około 1.150.000 złotych. Budynek zyskał nowoczesny wygląd.
Wyposażono go w pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie. Powstała przeszklona klatka schodowa wraz z windą oraz piętro. Przestronne powierzchnie biurowe i wygodne ciągi komunikacyjne, w tym winda umożliwiająca poruszanie się niepełnosprawnym, znacznie poprawiły funkcjonowanie urzędu, a mieszkańcy załatwiają swoje sprawy w komfortowych warunkach.

Kanalizacja dla 1100 mieszkańców
W minionych latach władze aplikowały o środki na budowę kanalizacji. Gmina zakończyła realizację projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin”.
To projekt o wartości blisko 9 milionów złotych. Niemal połowa środków pochodzi z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tych pieniędzy powstała sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 14,29 km oraz 11 przepompowni ścieków w miejscowościach Piotrkowice, Niedźwiady, Wąsosze, Wygoda. Te inwestycje pozwoliły na przyłączenie do sieci około 1100  mieszkańców. Do tego udało się zmodernizować część oczyszczalni ścieków w Lubomyślu. Kwota dofinansowania 4,154 mln.

Nowe drogi i chodniki

W ciągu ostatnich czterech lat współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad udało się zbudować drogę z chodnikiem w Lubomyślu. Toprojekt o wartości blisko 3 milionów złotych, z czego
gmina zapłaciła jedynie 73 tys. zł oraz chodnik w Mikorzynie za kwotę 1 300 000 zł przy udziale 21 000 zł środków gminnych. Wapólnie z Powiatem Konińskim Gmina zrealizowała budowę chodnika i remont nawierzchni na ul. Konińskiej w Licheniu Starym w kierunku Grąblina.
Wartość zadania dla Gminy Ślesin to kwota 1 134 000 zł, czego udział samorządu – 260 000 zł. Wykonano remont drogi i budowę chodnika na ul. Toruńskiej w Licheniu Starym to z kolei inwestycja warta przeszło 1,9 miliona, do której Gmina dołożyła 100 tysięcy zł.

Wykonano również nową nawierzchnię drogi łączącej miejscowości Piotrkowice z Julią. Wartość zadania po stronie powiatu to 530 tysięcy, zaś Gminy – 200 tysięcy złotych. Obecnie realizowane jest zadanie budowy nawierzchni asfaltowej w kierunku Żółwieńca na kwotę 683 000 zł, przy udziale 300 tys. zł z budżetu Gminy, termin zakończenia to 31.10.2018 r.

Pozyskano również pomoc finansową z Województwa Wielkolskiego. Dzięki tym pieniądzom budowane są i przebudowywane drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Pierwszy etap tej
inwestycji w miejscowościach Marianowo-Szyszynek jest już ukończony. Na realizację czeka drugi etap w miejscowości Głębockie. Wartość projektu stanowi kwotę 222 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 98 750 zł.

Ocieplenie budynków miejskich

Ocieplone zostały budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Ślesinie. Inwestycja w połowie dofinansowana przez Unię Europejską polegała na wykonaniu termoizolacji powierzchni 11 600 metrów kwadratowych. Wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej. Zastosowano nowe, ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na biomasę. Wartość prac to blisko 3 miliony złotych, a kwota dotacji wyniosła przeszło 1,5 mln zł.

Scieżki dla pieszych i rowerzystów
Kolejne bardzo ważne zadanie związane jest z przejęciem terenów po PKP. W ramach Konińskiego Obszaru Strategicznego Interwencji powstaje zintegrowany system ścieżek rowerowo-pieszych. W 2016 roku została zaprojektowana ścieżka obejmująca odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 263 oraz częściowo po gruntach byłej kolei wąskotorowej PKP na odcinku Różnowo-Ślesin.

Odcinek będzie łączył ul. Kościelną z miejscowością Różnowo  i będzie kontynuacją istniejącej ścieżki, biegnącej wzdłuż parku miejskiego. W ramach tego projektu powstaną wiata przystankowa i rowerowa w centrum Lichenia Starego  oraz dwie wiaty przesiadkowe i jedna rowerowa w Ślesinie. Projekt o wartości blisko 3,2 miliona złotych jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1,296 mln zł.

Gmina Ślesin jako członek Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami” uczestniczy w projekcie finansowanym z funduszy PROW na lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wyznaczony szlak rowerowy o charakterze historyczno-przyrodniczym. Zostaną postawione dwie wiaty przystankowe z tablicami informacyjnymi o Gminie Ślesin. Zostanie też wydana mapa rowerowa oraz publikacja opisująca największe zabytki gmin członkowskich. Na to zadanie otrzymaliśmy 30 tys. zł.

Inwestujemy w najmłodszych

Gmina pozyskuje środki zewnętrzne oraz wprowadza rozwiązania, dzięki którym realizowane są różne formy zajęć pozalekcyjnych.  W tym roku ruszył projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Z tych środków kupiono materiały edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt za blisko 260 tys. zł.
W 2018 roku Gmina wnioskowała też o pieniądze na projekt „Szatnia na medal” na stadionie miejskim. Dzięki niemu do końca tego roku zostanie wymieniona stolarka okienna, drzwi i pokrycie dachowe. Wykonano już prace tynkarskie i położono nowe płytki. Wymieniono całkowicie instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Dodatkowo powstanie kotłownia z ekologicznym piecem klasy V. Całość inwestycji to kwota 268 tysięcy złotych, z czego Gmina pozyskała 100 tys. zł dofinansowania.

Z myślą o młodych mamach, które chcą wracać do pracy, powstał żłobek. Dzięki umowie partnerskiej z MUTTI KG Sp. z o.o. otwarto Klub Dziecięcy„Jak u Mamy”. Projekt w 80% dofinansowany środkami
zewnętrznymi będzie kontynuowany, a łącznie na jego powstanie lider projektu otrzymał 342 tys.zł.

Gmina Ślesin jest także partnerem dużego projektu LUS „Lokalne Usługi Społeczne”. Dzięki niemu nasi mieszkańcy mogą skorzystać z porad między innymi psychologa, czy terapeuty uzaleznień.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił dwie asystentki rodziny, które wykonują usługi opiekuńcze po południu i w weekendy. Łącznie na realizację tego ważnego zadania Gmina otrzymała 266 tys.zł.

W ramach projektu .Zółty talerzyk” Gmina współfinansuje posiłki w stołówkach. Władze Miasta i Gminy Ślesin pozyskały na ten cel przeszło 30 tys. zł w ramach współpracy z fundują Kulczyk Fundation.

Turystyka i rekreacja w naszej Gminie

Swój wolny czas mieszkańcy mogą dzisiaj spędzać na zagospodarowanych terenach przy jeziorze w Honoratce. Z myślą o rekreacji nad naszymi jeziora mi zbudowano także dwa slipy do wodowania łodzi
na Jeziorze Mikorzyńskim dofinansowania w kwocie ok. 25 tys. zł udzielił Urząd Marszałkowski.

W tym roku samorząd Ślesina przygotował dokumentację i koncepcję zagospodarowania terenów przy plaży w Ślesinie. W ramach tego zadania mają powstać: tężnie, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, pole namiotowe i kamperowe wraz z zapleczem sanitarnym, zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego. To bardzo duże zadanie podzielone zostało na etapy. Burmistrz podpisał już umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w wysokości 318 120 zł. W ramach tej umowy zrealizowane zostaną: budowa tężni, pole namiotowe i kamperowe oraz ciągi komunikacyjne. Do końca pażdziernika zostanie ogłoszony przetarg na realizację.
Z inwestycji mieszkańcy będą mogli korzystać już w przyszłym roku.

Świetlice wiejskie

Kolejnym ważnym zadaniem jest przebudowa świetlicy wiejskiej w Szyszyńskich Holendrach. Gmina znalazła się na liście na otrzymanie dofinansowania w kwocie 360 tys. zł. Umowa będzie podpisana w najbliższym czasie.

Inwestycje w Mieście i Gminie Ślesin ułatwiają codzienne życie mieszkańców i sprawiają, że bezpieczniej i przyjemniej się tu mieszka. Doświadczenie władz miasta w pozyskiwaniu środków krajowych, a także zdobywanie pieniędzy z programów unijnych widać gołym okiem. W ciągu ostatnich czterech lat na inwestycje w Gminie przy udziale partnerów wydano ponad 31 milionów złotych, z czego kwota 17,5 mln pochodziła ze środków zewnętrznych. Bardzo wiele udało się osiągnąć, ale jest jeszcze sporo do  zrobienia. Burmistrz wraz z urzędnikami już przygotowują nowe projekty, o których finansowanie będą się starać w ramach licznych programów krajowych i europejskich.

 

Tekst: Gazeta Ślesińska nr 9(92)/2018

slesinUMiGNowe drogi, chodniki, kanalizacje oraz modernizacje obiektów. A także pomoce dydaktyczne, wsparcie dla szkół oraz osób starszych. W ciągu ostatnich czterech lat władzom Miasta i Gminy Ślesin udało się doprowadzić do realizacji inwestycji przy udziale wielu partnerów, które wpłynęły bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju Gminy...Niezależny Portal Gminy Ślesin 415 razy przeczytano