ckis.konin.pl

11 maja 2018 r. w Domu Kultury OSKARD w Koninie po raz kolejny wręczono statuetki Kariatydy. Konkurs odbywa się już od 2000 r. a jego organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Kariatyda to nagroda przyznawana osobom związanym z kulturą oraz wyrózniającym się poprzez tworzenie i wspieranie kultury na terenie miasta Konina i powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Statuetki wręczono: Halinie Ganińskiej – kategoria Animator kultury, Annie Komin – kategoria Twórca, Mariuszowi Zaborowskiemu – kategoria Samorząd lokalny, Stowarzyszeniu „Koło Kobiet” z siedzibą w Biskupicach – kategoria Razem. Kariatydę Wielką otrzymała Mirosława Dimitrow.

Podczas uroczystości wręczono również odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które na wniosek CKiS Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Annie Kucharskiej i Karolinie Zawal.

Samorząd lokalny:

Mariusz Zaborowski – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska i wspieranie działalności kulturalnej miasta i gminy Ślesin.

Mariusz Zaborowski – od 2010 r. burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

Jeszcze jako student uczestniczył w opracowywaniu strategii rozwoju Gminy Ślesin, dokumentu niezbędnego m.in. do ubiegania się o środki unijne. W opracowywanym dokumencie zabiegał o budowę nowego budynku domu kultury w Ślesinie, doskonale znając dynamiczny rozwój działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz rosnące potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Ślesin.

W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Lokalnej Grupy Działania „Dwa Mosty”. W tym czasie tworzył warunki do odtworzenia lokalnej kultury ochweśnickiej – przy współpracy z historykami odtworzono lokalny strój, wydane zostały publikacje nt. gwary, historii i lokalnej kuchni.

Jako burmistrz Miasta i Gminy Ślesin sprawy kultury stawia na równi z innymi zadaniami prowadzonymi przez samorząd. Wspiera organizację wydarzeń kulturalnych, jest otwarty na współpracę z instytucjami kulturalnymi. Osobiście uczestniczy, wspiera i patronuje różnego rodzaju wydarzeniom kulturalnym, rocznicowym, historycznym i interdyscyplinarnym. Dba, aby na kulturę zapewnić odpowiednie środki w budżecie. 

 

Źródło: ckis.konin.pl

slesinInformacje11 maja 2018 r. w Domu Kultury OSKARD w Koninie po raz kolejny wręczono statuetki Kariatydy. Konkurs odbywa się już od 2000 r. a jego organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Kariatyda to nagroda przyznawana osobom związanym z kulturą oraz wyrózniającym się poprzez tworzenie i wspieranie kultury...Niezależny Portal Gminy Ślesin 438 razy przeczytano