przegladkoninski.pl

Kilka tysięcy osób wzięło udział w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej. Wśród uczestników był Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że organizacja będzie dbała o interesy pracowników, na tyle, na ile to możliwe.

– Wolność musi być rozumna, jeśli ma być prawdziwie od Boga przyjęta. Jedynie wolność rozumna jest darem świętym samego Boga danym człowiekowi, ludzkiej duszy, ludzkiemu bytowi, ale także rodzinom i narodom – powiedział dziś w Licheniu abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński podczas XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej.

Przed rozpoczęciem południowej mszy św. w licheńskiej bazylice głos zabrał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wyraził radość, że w roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, wielka rodzina „Solidarności” może spotkać się i modlić w Licheniu. Zaznaczył, że NSZZ „Solidarność” będzie dbał o interesy pracowników, na tyle, na ile będzie to możliwe. Zaznaczył, za patronem „Solidarności”, bł. ks. Jerzym Popiełuszko, że człowieka i pracownika należy traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo. Wyraził radość z przyjęcia ustawy, dzięki której wiele osób nie musi pracować w niedziele, a swój cenny czas mogą poświęcić rodzinie i najbliższym. Dodał jednocześnie, że jest jeszcze wiele kwestii, które potrzebują uwagi i naprawy.

W dzisiejszej XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej uczestniczyło kilka tysięcy osób. Obecnych było także kilkadziesiąt pocztów sztandarowych przybyłych na uroczystości z zakładów pracy z całego kraju. Po zakończonej eucharystii zaproszeni goście i wierni udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie przedstawiciele poszczególnych okręgów złożyli kwiaty. Podczas uroczystości wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

opr. Marcin Szafrański – Przegląd Koniński

slesinInformacjeKilka tysięcy osób wzięło udział w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej. Wśród uczestników był Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że organizacja będzie dbała o interesy pracowników, na tyle, na ile to możliwe. – Wolność musi być rozumna, jeśli ma być prawdziwie...Niezależny Portal Gminy Ślesin 366 razy przeczytano