facebook.com/mgokslesin

Eliminacje Gminne do Etapu Rejonowego XXVI Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych
„Czerwieńcie, zieleńcie się słowa

ORGANIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

TERMIN I MIEJSCE: 21.03.2018 r. godz. 09:00, Sala widowiskowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11

KONKURS RECYTATORSKI:
Kategorie wiekowe:
I – klasy I-III
II – klasy IV-VI
III –klasy VII
Repertuar: wiersz i temat dowolny, czas prezentacji do 5 minut

Dla klas IV-VII proponujemy dodatkową kategorie ”Wiersz patriotyczny”
w związku z 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości(oceniane będą jedynie prezentacje zakwalifikowane do Spotkania Finałowego)

Wiersze muszą być tekstami publikowanymi – nie dopuszcza się tekstów własnych.

 

Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– interpretacja tekstu,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.

Każda Szkoła może zgłosić do konkursu recytatorskiego następującą ilość recytujących:
Z.Sz. P. Ślesin – do 16 recytatorów
Sz. P. Ostrowąż – do 6 recytatorów
Sz. P. Licheń – do 10 recytatorów
Sz. P. Piotrkowice – do 6 recytatorów
Sz. P. Szyszyńskie Hol. – do 6 recytatorów
Sz. P. Wąsosze – do 6 recytatorów
wyłonionych w ramach konkursu szkolnego.
Zgłoszenia do konkursu recytatorskiego wraz z załączonymi kartami zgłoszenia należy dostarczyć do M-GOK w Ślesinie do 15.03.2018
do godziny 12:00

NAGRODY

Uczniowie nominowani do etapu rejonowego otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Oceny konkursu dokona komisja powołana przez organizatora
– Do etapu rejonowego zostanie zakwalifikowanych do 6 recytatorów
Etap rejonowy odbędzie się w Ślesinie 19.04.2018r. o godz.10:00
w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11
– Organizator przygotuje poczęstunek dla wszystkich uczestników
(herbata i drożdżówka)
– Ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna
– Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów
– wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela
Aleksandra Podlaska tel. 501-438-308

slesinKulturaEliminacje Gminne do Etapu Rejonowego XXVI Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ORGANIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie TERMIN I MIEJSCE: 21.03.2018 r. godz. 09:00, Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11 KONKURS RECYTATORSKI: Kategorie wiekowe: I – klasy I-III II – klasy IV-VI III –klasy VII Repertuar: wiersz i temat...Niezależny Portal Gminy Ślesin 339 razy przeczytano