Przegląd odbędzie się 9 września w Licheniu Starym przy ul. Konińskiej.  Zaprezentowany zostanie dorobek amatorski ruchu artystycznego kół gospodyń wiejskich i innych organizacji z terenów wiejskich.

Regulamin VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych
z Terenów Wiejskich – Licheń 2017

 

Organizator:
Stowarzyszenie Polska Gospodyni

Termin i miejsce:
09.09.2017 godz. 11:00 Parking przy Plaży,
Licheń Stary, ul. Konińska

Cele:
– Prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego kół gospodyń wiejskich i innych organizacji z terenów wiejskich
– Integracja środowisk twórczych
– Promocja twórczości artystycznej mieszkańców wsi

Warunki uczestnictwa:

– Przegląd jest konkursem otwartym o charakterze ogólnopolskim organizowanym w ramach VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich
– Przegląd kierowany jest do zespołów śpiewaczych, kapel , zespołów wokalno-instrumentalnych z terenów wiejskich
– Tematyka prezentacji jest dowolna
– Zespoły prezentują dwa utwory o łącznym czasie trwania do 8 minut
-Rekwizyty potrzebne do prezentacji uczestnicy zapewniają we własnym zakresie
– Koszty dojazdu i ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca
– Organizatorzy zapewniają nagłośnienie zgodne z kartą uczestnictwa
– Do konkursu zakwalifikowanych zostanie 20 zespołów na podstawie przesłuchanych nagrań

Patronat:

Starosta Powiatu Konińskiego

Termin zgłoszenia:

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 31.08.2017 na adres
Wanda Waleriańczyk
Piotrkowice 22B, 62-561 Ślesin

lub drogą elektroniczna na adres
zgłoszenia.lichen@wp.pl

Uwagi końcowe:
– Organizator przeglądu powoła Jury którego werdykt jest ostateczny
i niepodważalny
– Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– Zgłoszenie zespołu do przeglądu jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu
– Nagrody zostaną wręczone podczas koncertu galowego laureatów o godz.: 17:00

Szczegółowych informacji o przeglądzie udziela
Joanna Waleriańczyk
Tel: 605 031 130

slesinImprezyPrzegląd odbędzie się 9 września w Licheniu Starym przy ul. Konińskiej.  Zaprezentowany zostanie dorobek amatorski ruchu artystycznego kół gospodyń wiejskich i innych organizacji z terenów wiejskich. Regulamin VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych z Terenów Wiejskich - Licheń 2017   Organizator: Stowarzyszenie Polska Gospodyni Termin i miejsce: 09.09.2017 godz. 11:00 Parking przy Plaży, Licheń Stary, ul. Konińska Cele: - Prezentacje dorobku...Niezależny Portal Gminy Ślesin 412 razy przeczytano