Źródło: facebook.com/mgokslesin/

Msza, tradycyjna prezentacja wieńców, barwny korowód, występy zespołów ludowych oraz przemówienia. Tych elementów nie zabrakło podczas tegorocznych dożynek , które w tym roku odbyły się w Ostrowążu w niedzielę, 27 sierpnia. Gościło tam mnóstwo przedstawicieli władz samorządowych, ale i mieszkańców gminy Ślesin.

Gminno-Parafialne Dożynki w Ślesinie w tym roku odbyły się w Ostrowążu przy boisku sportowym tamtejszej Szkoły Podstawowej. Dożynki rozpoczęła Msza Święta dziękczynna, którą odprawił ks. Prałat Ryszard Felisiak – Proboszcz Parafii Ostrowąż.

Po Mszy Świętej barwny korowód złożony z Orkiestry Dętej M-GOK, wieńców dożynkowych, władz samorządowych oraz uczestników Mszy udał się na boisko sportowe gdzie odbyła się rozrywkowa cześć dożynek. Starości dożynek przekazali chleb Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin – Mariuszowi Zaborowskiego.

Tegorocznymi starostami dożynek była Pani Emilia Walczak z Teodorowa i Marcin Przybylski z Ostrowąża. Pani Emilia Walczak prowadzi 40 hektarowe gospodarstwo rolne wspólnie z mężem Marcinem od 2001r. Gospodarstwo Państwa Walczaków specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Obecnie w gospodarstwie hodowanych jest 87 sztuk bydła w tym 50 krów mlecznych. W gospodarstwie uprawiane są zboża, kukurydza, lucerna. Państwo Walczakowie w 2015 roku zostali wyróżnienie w Powiatowym Konkursie ROLNIK 2015. Wychowują 7-letniego syna i 3-letnią córkę.

Starosta dożynek Pan Marcin Przybylski prowadzi z żoną Mileną 15 hektarowe gospodarstwo rolne od 2000 roku. W gospodarstwie uprawiana jest pszenica, rzepak, facelie. Pan Marcin jest członkiem Rady Sołeckiej i Sołectwa Ostrowąż. Państwo Przybylscy wychowują 15-letnia córkę i 5-letniego syna.

Po przekazaniu chleba odbyła się cześć artystyczna. Zespół folklorystyczny „SMÓLNIK” rozpoczął swój występ od obrządku dożynkowego. Z dożynkowym repertuarem na scenie zaprezentowały się również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowążu. Pomiędzy występami rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Podczas oceny wieńców komisja zwracała uwagę na ilość użytych zbóż, pomysłowość wykorzystania zbóż, estetykę wykonania i tradycyjność wykonania wieńca.

Komisja w składzie Michał Chmielewski, Magdalena Niedżwiedzińska , Karolina Kołodziejczak, Aleksandra Podlaska i Katarzyna Kołakowska-Frontczak po obejrzeniu 9 wieńców dożynkowych postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce dla:
KGW Półwiosek Stary,

II miejsce równorzędne:
Sołectwo Ostrowąż, KGW Lubomyśle

III miejsce dla:
KGW Ignacewo

IV miejscem dla:
Sołectwo Szyszynek

V miejsce równorzędne dla:
KGW Mikorzyn, Sołectwo i KGW Szyszyn

VI miejsce równorzędne dla:
Sołectwo Nowa Wieś, Sołectwo Kobylanki

Po ogłoszeniu wyników na scenie pojawiła się gwiazda dożynek zespół Disco Polo „DANIELO”. Podczas dożynek odbył się także słynny spacer farmera w którym wystartowało 14 zawodników, których zadaniem było przenieść jak najdalej dwie 50 kg walizki. Najdalej – bo na odległość 145 m walizkę przeniósł Pan Andrzej Chwalny, jako drugi Pan Jakub Słupicki -136 m i trzeci Pan Mirek Lisiecki – 120m. Zabawę taneczną rozkręcił zespół APLUZ.

Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin Panu Mariuszowi Zaborowskiemu, Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie Panu Michałowi Chmielewskiemu, sponsorom:

Zakład Masarski Grzegorz Kostrzewa
Firmie Szmidt i Syn Biskupie
POLFARMER Rafał Król, Przemysław Murawiak
Sołtys Wojciech Chmielewski
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Radny Andrzej Dąbek.

W tym miejscu organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Ostrowąża za upiększenie swoich posesji. Wzdłuż całego Ostrowąża możną było oglądać piękne „Arcydzieła Dożynkowe”.

 

slesinImprezyMsza, tradycyjna prezentacja wieńców, barwny korowód, występy zespołów ludowych oraz przemówienia. Tych elementów nie zabrakło podczas tegorocznych dożynek , które w tym roku odbyły się w Ostrowążu w niedzielę, 27 sierpnia. Gościło tam mnóstwo przedstawicieli władz samorządowych, ale i mieszkańców gminy Ślesin. Gminno-Parafialne Dożynki w Ślesinie w tym roku odbyły...Niezależny Portal Gminy Ślesin 789 razy przeczytano