Źródło: facebook.com/KGWMikorzyn/

Podczas imprezy można było zobaczyć występ „Artystycznej Ferajny” w reżyserii p. Agnieszki Kopczyńskiej i Agaty Chmurskiej oraz posłuchać piosenek w wykonaniu Klaudii Hejman i Katarzyny Pietrzak. 

Serdeczne podziękowania składam:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin p. Mariuszowi Zaborowskiemu.
Dyrektorowi Domu Kultury w Ślesinie p. Michałowi Chmielewskiemu
Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przewodniczącej Stowarzyszenia Polska Gospodyni p. Wandzie Waleriańczyk
Firmie Hevea p. Małgorzacie i Cezaremu Martynowicz
Radnej p. Małgorzacie Chmurskiej
OSP Mikorzyn
panu Maciejowi Adamczewskiemu
panu Krzysztofowi Hejmanowi
Wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za działalność, która ma duży udział w życiu sołectwa

Źródło: facebook.com/KGWMikorzyn/

slesinImprezyPodczas imprezy można było zobaczyć występ 'Artystycznej Ferajny' w reżyserii p. Agnieszki Kopczyńskiej i Agaty Chmurskiej oraz posłuchać piosenek w wykonaniu Klaudii Hejman i Katarzyny Pietrzak.  Serdeczne podziękowania składam: Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin p. Mariuszowi Zaborowskiemu. Dyrektorowi Domu Kultury w Ślesinie p. Michałowi Chmielewskiemu Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przewodniczącej Stowarzyszenia Polska...Niezależny Portal Gminy Ślesin 572 razy przeczytano